Ogłoszenie - Kwestura

Szanowni  Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 13-16.08.2019 r. Kwestura będzie nieczynna.

Ogłoszenie-Dziekanat

Uprzejmie informujemy, iż Dziekanaty Wyższej Szkoły Zarządzania:
- w dniach 12-14.08.2019 r. (tj.poniedziałek-środa) oraz 16.08.2019 r. (tj. piątek) będą czynne w godz. 08.00 - 15.00;
- w dniu 17.08.2019 r. (tj. sobota) będą czynne w godz. 8.00 14.00.
Zapraszamy!!!

Ogłoszenie - Dziekanat

U W A G A  STUDENCI kierunku „Pielęgniarstwo”!

(dotyczy naborów L X 17 oraz L X 17D)

Szanowni Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następującej składki na ubezpieczenie :

1) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), ekspozycja łączna kwota 97
(dotyczy grupy L X 16 ; L X 17 ) (okres ubezpieczenia 01.07.2019 – 30.06.2020)

2) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), ekspozycja łączna kwota 97,10
(dotyczy grupy L X 17D ) (okres ubezpieczenia 01.07.2019 – 30.06.2020) 

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 30 sierpnia 2019 r.

Składki można wpłacać

przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890
(w tytule wpłaty proszę podać odpowiednie ubezpieczenie: ekspozycja, OC )

  Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania

w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Studenci kierunku Pielęgniarstwo studia Licencjackie Grupa LX 15 PX 18 A. Uprzejmie informujemy o zamieszczeniu informacji odn. Obrony prac licencjackich w Serwisie studenckim w zakładce "Pielęgniarstwo".

Ranga pielęgniarki polskiej rośnie - artykuł czestochowskie24.pl

14 czerwca Katedra Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie zorganizowała konferencję naukowo-szkoleniową zatytułowaną „Rola pielęgniarki w ochronie zdrowia”, która odbyła się pod honorowym patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Więcej przeczytacie Państwo  w artykule na stronie czestochowskie24.pl, serdecznie zapraszamy.

 

Ogłoszenie - Dzekanat

Szanowni Słuchacze Studiów podyplomowych z zakresu Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Uprzejmie informujemy, że zajęcia z zakresu Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży z mgr I. Ptak odbędą się w sobotę 15 czerwca od w sali 0,3 od 9.00.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci Kierunku Pielęgniarstwo grupy LX 15, PX16A, PII 18A i PX 17B

Uprzejmie informujemy, iż w serwisie studenckim w zakładce Pielęgniarstwo, zostały zamieszczone informacje nt. Losowania oddziałów, Egzaminu Praktycznego oraz Obrony Pracy Licencjackiej.

Ogłoszenie - Kwestura

Szanowni Słuchacze Studiów Podyplomowych,

Uprzejmie prosimy osoby zdające egzamin końcowy w dniu 18.06.2019 r. o uregulowanie opłaty administracyjnej oraz opłaty za dyplom do 13.06.2019 r.
Bardzo prosimy regulować płatności na konto bankowe Uczelni.
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie PKO BP S.A II Oddział w Częstochowie nr rachunku: 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890

Dodatkowe informacje