Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu tj. 15.10.2019 r. Dziekanat studiów licencjackich będzie czynny od godz. 8:00-15:00 a Dziekanat studiów magisterskich oraz podyplomowych będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy. 

Ogłoszenie - dot.stypendium Rektora dla najlepszych studentów

W dniu 30.10.2019 r. zostanie opublikowana lista rankingowa studentów oraz zostanie opublikowana średnia ocen uprawniająca do złożenia wniosku dla ubiegających się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Do składania wniosków zapraszamy studentów wskazane na liście rankingowej

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że Dziekanaty Wyższej Szkoły Zarządzania:
- w dniu 11.10.2019 r. (piątek) będą czynne w godzinach 7.00 - 15.00,
natomiast w dniu 12.10.2019 r. (sobota) Dziekanaty będą NIECZYNNE!

Ogłoszenie

Szanowni studenci uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym w zakładce Stypendia został opublikowany Regulamin pomocy materialnej dla studentów
Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie na rok akademicki 2019/2020 wraz z załącznikami.

Ogłoszenie

Stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.

Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.050,00 złotych netto miesięcznie.

UWAGA !!! Najistotniejsza zmiana dotycząca stypendium socjalnego!
Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł, ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny w roku 2018 do dnia złożenia przez niego wniosku. Obowiązek ten ma również student-cudzoziemiec posiadający prawo do ubiegania się o stypendium socjalne.

Ogłoszenie

Informujemy, że wnioski stypendialne będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od 14.10.2019 r do 14.11.2019 r. w Dziekanacie Uczelni
poniedziałki w godz.8.00 -15.00
wtorki w godz. 8.00 - 15.00
czwartki w godz. 8.00 - 15.00

Pracownik przyjmujący wnioski; Pani Małgorzata Prokop oraz Pani Iwona Nikoli
W razie pytań prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: stypendia@wsz.edu.pl

Ogłoszenie - Kwestura

Kwestura Uczelni uprzejmie informuje, że Regulamin Pomocy Materialnej na rok akademicki 2019/2020 dla studentów oraz do pobrania wszystkie potrzebne wzory formularzy niezbędne dla ubiegających się o stypendia będzie dostępny od wtorku tj. 08 października 2019 r. na stronie Uczelni wsz.edu.pl w zakładce Dla studentów – System stypendialny
W razie pytań prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: stypendia@wsz.edu.pl

Ogłoszenie - Dziekanat

U W A G A  STUDENCI kierunku „Pielęgniarstwo”!

(dotyczy naboru M X 18, LX 16, L III 17, LX 17D, LX 17, LX 18D, LX 18)

Szanowni Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są ZOBOWIĄZANI do uregulowania następującej składki na ubezpieczenie :

     1). LX 16:

          Ubezpieczenie od:

- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w wysokości 22,48 zł.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019 r. do 30.06.2020 r.

 2). L III 17:

    Ubezpieczenie od:

- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w wysokości 22,48 zł.

- Odpowiedzialności Cywilnej (OC), ekspozycja zawodowa, HIV, WZW w wysokości     

  106,31zł.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019 r. do 30.06.2020 r.

 3). LX 17D:

Ubezpieczenie od:

- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w wysokości 22,48 zł.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019 r. do 30.06.2020 r.

 4). LX 17:

    Ubezpieczenie od:

- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w wysokości 31,80 zł.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

 5). LX 18D:

    Ubezpieczenie od:

- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w wysokości 31,80 zł.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

 6). LX 18:

    Ubezpieczenie od:

- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w wysokości 31,80 zł.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

 7). MX 18:

    Ubezpieczenie od:

- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w wysokości 22,48 zł.

- Odpowiedzialności Cywilnej (OC), ekspozycja zawodowa, HIV, WZW w wysokości     

  106,31zł.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019 r. do 30.06.2020 r.

 

UBEZPIECZENIA SĄ OBOWIĄZKOWE!!!

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 21 października 2019 r.

Składki można wpłacać

przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890
(w tytule wpłaty proszę podać odpowiednie ubezpieczenie: nazwa grupy, ekspozycja, OC )

  Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania  w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

 

 

Ogłoszenie - Dziekanat

U W A G A STUDENCI kierunku „Pielęgniarstwo"!
(dotyczy naboru M III 19)

Szanowni Studenci kierunku „Pielęgniarstwo" Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są ZOBOWIĄZANI do uregulowania następującej składki na ubezpieczenie :
1). Ubezpieczenie od:
- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) ;
- Odpowiedzialności Cywilnej (OC), ekspozycja zawodowa, HIV, WZW.

Okres ubezpieczenia obejmuje 3 SEMESTRY STUDIÓW od 16.09.2019 r. do 31.03.2021 r.
UBEZPIECZENIA SĄ OBOWIĄZKOWE

Łączny koszt ubezpieczeń wynosi 183,15 zł.

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE
DO DNIA 15 października 2019 r.

Składki można wpłacać przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890 (w tytule wpłaty proszę podać odpowiednie ubezpieczenie: nazwa grupy, ekspozycja, OC )
Studenci kierunku „Pielęgniarstwo", którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Dodatkowe informacje