Szanowni Studencki kierunku Pielęgniarstwo - studia stacjonarne (LX)

Informujemy, że w serwisie studenckim został zamieszczony harmonogram zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na semestr zimowy 2016/2017 wraz z informacją o obowiązkowym szkoleniu bhp. Informujemy również, że należy uczęszczać na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe zgodnie z harmonogramem pod rygorem niezaliczenia praktyk przez placówkę medyczną. 

Dodatkowe informacje