Ogłoszenie - Dziekanat

SZANOWNI STUDENCI

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.11.2016r.(piątek) Dziekanat będzie czynny w godzinach 7.00-17.00.

W dniu 26.11.2016r. (sobota)  Dziekanat będzie obsługiwał tylko i wyłącznie studentów związanych   z obronami oraz praktykami na kierunku Pielęgniarstwo od godz. 10.00. W pozostałych sprawach prosimy o zgłaszanie się do Dziekanatu podczas kolejnego zjazdu, tj. 
02-04.12.2016r. 

Dodatkowe informacje