Stypendia rektora dla najlepszych studentów

Zapraszamy do składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów osoby o numerach albumów:

  • 7169
  • 7177
  • 7288
  • 7299
  • 7300
  • 7303
  • 7307

Wnioski można składać w kwesturze, a poza godzinami jej pracy - w dziekanacie. Należy wypełnić wniosek na formularzu (załącznik 3) oraz oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku/uczelni (załącznik 4). Formularze są do pobrania w zakładce "system stypendialny".

Dodatkowe informacje