Ogłoszenie - dziekanat

Szanowni studenci,

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Uczelni termin *OBOWIĄZKOWEGO* szkolenia BHP został przełożony na dzień 07.11.2017r. (wtorek) na godz. 8.00 .W tym dniu na w/w szkolenie mają zgłosić się tylko studenci z grup LX14 oraz LX 16, którzy w dniu 07.11.2017r. (wtorek) będą rozpoczynali praktykę w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Podział na grupy nastąpi na spotkaniu organizacyjnym w dniu 05.11.2017r. z Panią koordynator praktyk mgr Renatą Sówką.

W dniu 07.11.2017r. prosimy o zgłoszenie się do budynku Administracji Szpitala na ul. Bialską (do p. Beaty Kołodziejskiej)
o godz. 8.00. Każdy student musi zabrać: aktualną kserokopię książeczki sanepidowskiej oraz szczepień.
Na praktykę na poszczególne oddziały należy zabrać strój oraz obuwie zmienne. Informujemy również, iż terminy realizacji ZP
i PZ dla w/w grup, będą przesunięte z 30.10.2017r. na 07.11.2017r. Harmonogram praktyk będzie dostępny w najbliższym czasie.

W związku z powyższym prosimy o PILNE przekazanie informacji do dnia 02.11.2017r. do Dziekanatu WSZ, które z osób wymienionych w aktualnych harmonogramach, będą realizowały praktyki w wyznaczonych przez Uczelnie miejscach.

Dodatkowe informacje