Ogłoszenie - dziekanat

Szanowni studenci,

Uprzejmie informujemy, iż w Serwisie Studenckim zamieszczone zostały HARMONOGRAMY PRAKTYK dla LX 14 oraz LX 16. Termin rozpoczęcia pierwszych praktyk to 07.11.2017r.

Informujemy również o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU OSÓB, które w dniu 07.11.2017r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej.

Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla osób, które w dniu 07.11.2017r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

Dodatkowe informacje