Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci, 
Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU STUDENTÓW studiów licencjackich oraz pomostowych kierunku Pielęgniarstwo grupa LX 15 (IOS), LX 16, którzy w dniu 24.05.2018 r. na godz. 8.00 oraz  P X 17 A i P II 18 A którzy w dniu 21.05.2018 r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej.
Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla studentów, którzy w dniach 21.05 oraz 24.05.2018 r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zgodnie z harmonogramem praktyk. Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Dodatkowe informacje