Ogłoszenie – rekrutacja na studia magisterskie na kierunku „pielęgniarstwo”

Informuję, że wszyscy kandydaci, którzy złożyli podania o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” zostali przyjęci na pierwszy rok studiów. Uprzejmie prosimy osoby, które nie dopełniły jeszcze wszystkich formalności, zwłaszcza nie podpisały umów o świadczenie usług edukacyjnych, o kontakt z Dziekanatem Wyższej Szkoły Zarządzania.

Przypominam jednocześnie, że pierwsze zajęcia na studiach drugiego stopnia odbędą się w dniach 26 – 28 października 2018 r. W piątek 26 października o godz. 15.30 zapraszam na spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Uczelni.

Dziekan Wydziału Zarządzania
mgr inż. Maciej Dziewiątkowski

Dodatkowe informacje