Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze Studiów podyplomowych z zakresu KADRY i PRAWO PRACY.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia teoretyczne z modułu Systemy wynagradzania i zasady naliczania płac będą realizowane w Uczelni w dniu 24.05.2019 r. /piątek/. (Bardzo prosimy o obecność wszystkich słuchaczy .) W dniu 25.05.2019 r. /sobota/ od godziny 12.30 będą realizowane ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W TERENIE W FIRMIE RACHUNKOWEJ Terrach, adres: ul. Generała Józefa Zajączka 11 lokal 1, 42-224 Częstochowa.

Dodatkowe informacje