Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci kierunku Pielęgniarstwo studia licencjackie
Uprzejmie informujemy, że w serwisie studenckim w zakładce Praktyki Pielęgniarstwo,
zostały zamieszczone Harmonogramy Praktyk na sem. zimowy 2019/2020.
Informujemy jednocześnie, że harmonogramy praktyk mogą ulec aktualizacji, jak również terminy praktyk na pozostałe przedmioty wynikające z harmonogramu, podane będą na początku października br. W związku z powyższym prosimy o BIEŻĄCE SPRAWDZANIE OGŁOSZEŃ!!!!

Dodatkowe informacje