Ogłoszenie - Dziekanat

U W A G A  STUDENCI kierunku „Pielęgniarstwo”!

(dotyczy naboru M X 18, LX 16, L III 17, LX 17D, LX 17, LX 18D, LX 18)

Szanowni Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są ZOBOWIĄZANI do uregulowania następującej składki na ubezpieczenie :

     1). LX 16:

          Ubezpieczenie od:

- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w wysokości 22,48 zł.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019 r. do 30.06.2020 r.

 2). L III 17:

    Ubezpieczenie od:

- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w wysokości 22,48 zł.

- Odpowiedzialności Cywilnej (OC), ekspozycja zawodowa, HIV, WZW w wysokości     

  106,31zł.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019 r. do 30.06.2020 r.

 3). LX 17D:

Ubezpieczenie od:

- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w wysokości 22,48 zł.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019 r. do 30.06.2020 r.

 4). LX 17:

    Ubezpieczenie od:

- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w wysokości 31,80 zł.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

 5). LX 18D:

    Ubezpieczenie od:

- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w wysokości 31,80 zł.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

 6). LX 18:

    Ubezpieczenie od:

- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w wysokości 31,80 zł.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

 7). MX 18:

    Ubezpieczenie od:

- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w wysokości 22,48 zł.

- Odpowiedzialności Cywilnej (OC), ekspozycja zawodowa, HIV, WZW w wysokości     

  106,31zł.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019 r. do 30.06.2020 r.

 

UBEZPIECZENIA SĄ OBOWIĄZKOWE!!!

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 21 października 2019 r.

Składki można wpłacać

przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890
(w tytule wpłaty proszę podać odpowiednie ubezpieczenie: nazwa grupy, ekspozycja, OC )

  Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania  w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

 

 

Dodatkowe informacje