Ogłoszenie

Informujemy, że wnioski stypendialne będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od 14.10.2019 r do 14.11.2019 r. w Dziekanacie Uczelni
poniedziałki w godz.8.00 -15.00
wtorki w godz. 8.00 - 15.00
czwartki w godz. 8.00 - 15.00

Pracownik przyjmujący wnioski; Pani Małgorzata Prokop oraz Pani Iwona Nikoli
W razie pytań prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: stypendia@wsz.edu.pl

Dodatkowe informacje