Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że seminarium dyplomowe z Panią dr Ewą Tobor odbędzie się 8.04.2017 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że na serwisie studenckim Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie został udostępniony podział na grupy na kierunku Oligofrenopedagogika. Aby wejść do serwisu proszę kliknąć TUTAJ

Szanowni Studencki kierunku Pielęgniarstwo - studia stacjonarne (LX) oraz pomostowe (PX16)

Informujemy, że w serwisie studenckim został zamieszczony harmonogram zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na semestr letni 2016/2017.Informujemy również, że na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe należy uczęszczać zgodnie z harmonogramem pod rygorem niezaliczenia praktyk przez placówkę medyczną.

Ogłoszenie - Kwestura

Kwestura Wyższej Szkoły Zarządzania uprzejmie informuje o możliwości osobistego odbioru PIT-11 za rok 2016. PIT-y można odbierać w kwesturze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 lub w dziekanacie w soboty 18 i 25 lutego 2017 r. w godz, 8.00 - 13.00. 
Serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie - Dziekanat

Informujemy , że konsultacje u Pana Mgr J. A. Bossowskiego odbędą się 15.01.2017 r. (tj. niedziela) o godzinie 11.00. Natomiast konsultacje u Pani Magister Agnieszki Gieszczyk odbędą w niedzielę, tj. 15.01.2017 r. się w godzinach 11.00-13.00 w pokoju 3.7

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze studiów pododyplomowych II-go semestru. Informujemy, że obrona egzaminu dyplomowego na kierunkach:

  • Przygotowanie pedagogiczne,
  • Oligofrenopedagogika
  • Zarządzanie I administracja
  • Zarządzanie w oświacie
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Zarządzanie w ochronie zdrowia

odbędzie się w dniu 04.02.2017 r. o godzinie 10:30

 

 

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22-30 grudnia Uczelnia będzie nieczynna.

Dziekanat - ogłoszenie

 SZANOWNI STUDENCI

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.12.2016r. (piątek) Dziekanat Uczelni będzie czynny w godzinach 8.00-15.00 a jutro (sobota) tj. 17.12.2016 r. Dziekanat będzie nieczynny.

Dodatkowe informacje