Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie ogłasza nabór
do Policealnej Szkoły dla dorosłych.
W nowym roku szkolnym rozpoczynamy kształcenie na dwóch kierunkach medycznych:
- OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - roczny okres nauczania
- OPIEKUNKA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - 2-letni okres nauczania

Rekrutacja rusza 08.08.2016r.!!!!
Jeśli masz pytanie napisz już teraz : j.wojtyra@wsz.edu.pl

Punkt rekrutacyjny:
ul. 1-go Maja 40
42-200 Częstochowa
tel. 34 368 06 08, 34 368 30 53

Ogłoszenie - dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w związku z wizytą w Częstochowie Papieża Franciszka, w dniu
28 lipca 2016 r. (czwartek) Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie jest nieczynna. 

Ogłoszenie - dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w serwisie studenckim zostały zamieszczone wyniki egzaminu podyplomowego z dnia 18.06.2016 r. Świadectwa ukończenie studiów podyplomowych będą wydawane po 18 lipca br.

Fundacja "Walczę z SM" poszukuje wolontariuszy

Fundacja Walczę z Sm  poszukuje wolontariuszy do pomocy chorym na stwardnienie rozsiane  między innymi w zrobieniu zakupów, pójściem do lekarza ,załatwienia spraw na poczcie, umożliwieniu spotkań z przyjaciółmi, pójście na spacer lub zwyczajne zrozumienie drugiej osoby, chętnych prosimy o kontakt  z góry w imieniu chorych na SM bardzo dziękujemy.

Fundacja Walczę z SM
ul. Żarecka 42a
Częstochowa 42-200
Nr kontaktowy: 515235691, 518054965

Uwaga studenci kierunku Pielęgniarstwo.

(DOTYCZY: LX15)

 OBOWIĄZKOWĄ SKŁADKĘ NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
W WYSOKOŚCI 85,00 zł NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 20 czerwca 2016 r.

Składkę można wpłacać w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40 

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00)

lub przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890

(w tytule wpłaty proszę podać: ubezpieczenie OC)

  Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą składki od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz składki od odpowiedzialności cywilnej, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.05.2016 r. (piątek)  uczelnia będzie nieczynna.

Dziekanat-Ogłoszenie

Szanowni słuchacze studiów podyplomowych! 
Uprzejmie informujemy że na serwisie studenckim zamieszczone są informacje dotyczące obrony.
 

Dodatkowe informacje