Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na okres świąteczny od 23.12.2015 do 03.01.2016 uczelnia będzie nieczynna. Serdecznie zapraszamy od 04.01.2016 r. w stałych godzinach pracy.

KURSY KWALIFIKACYJNE I SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZAPISY

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza zapisy na kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

                                                                                                        więcej 

Ogłoszenie - Dziekanat

W związku z pogrzebem w dniu 12.12.2015 r. ŚP. Dr inż. Andrzeja Dziewiątkowskiego Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania informujemy, że zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach
w tym dniu zostają odwołane.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uwaga studenci kierunku PIELĘGNIARSTWO  GRUPA  LX 13 i LX14  !!!  Informujemy, że wykłady Zdrowie publiczne  z dnia 11.12.2015r. są odwołane.

Dziekanat - ogłoszenie

Szanowni słuchacze kierunku OLIGOFRENOPEDAGOGIKA sem. 1 i sem. 2

Informujemy, że na serwisie studenckim zamieszczone zostały terminy zajęć on - line z Panią dr Anną Dziwińską. Informacje o numerze albumu niezbędnym do logowania się na Palatformę Elearningową otrzymają Państwo w Dziekanacie Uczelni.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uwaga studenci kierunku PIELĘGNIARSTWO !!!
Informujemy, że zmienił się harmonogram praktyk studenckich na ten semestr. Prosimy
o zapoznanie się z aktualnym harmonogramem i jego przestrzeganie.

UWAGA STUDENCI kierunku „Pielęgniarstwo”.

(DOTYCZY: LX12)

 OBOWIĄZKOWĄ SKŁADKĘ NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
W WYSOKOŚCI 41,00 zł NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 9 listopada 2015 r.

Składkę można wpłacać w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40 

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00)

lub przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890

(w tytule wpłaty proszę podać: ubezpieczenie OC)

  Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą składki od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz składki od odpowiedzialności cywilnej, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Ogłoszenie - Dziekanat

UWAGA!

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU WPŁACENIA SKŁADKI
NA UBEZPIEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.
OSTATECZNY TERMIN WPŁACANIA SKŁADEK TO
9 LISTOPADA br. – składki będzie można uregulować
w dziekanacie w sobotę 7 listopada 2015 r. w godz. 8.00 – 15.00.
Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie uregulują w tym terminie składki na ubezpieczenie NNW i OC, zostaną wykluczeni
z realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w szpitalach.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uwaga studenci kierunku Pielęgniarstwo informujemy, że na serwisie studenckim zamieszczony został harmonogram praktyk na semestr zimowy. Praktyki rozpoczną się 02 listopada szkoleniem bhp. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

Dodatkowe informacje