Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Studenci kierunku Pielęgniarstwo studia magisterskie.

Uprzejmie informujemy, że w serwisie studenckim zostały zamieszczone harmonogramy praktyk na semestr II rok akademicki 2018/2019.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 19.04.2019 r. tj. Wielki Piątek oraz 20.04.2019 r.
Wielka Sobota, Uczelnia nie pracuje.

Szanowni Słuchacze Studiów Podyplomowych z zakresu TYFLOPEDAGOGIKI,

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z modułu Brajlowskie sposoby porozumiewania się z mgr I.Juszczyk odbędą się zgodnie z planem zajęć poza Uczelnia, w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Al. Pokoju 13, 42-207 Częstochowa.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.04.2019 r. zostały zaktualizowane plany zajęć, prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.03.2019 r. (piątek) Dziekanaty Uczelni będą czynne w godzinach 7.00 - 15.00, natomiast w dniu 30.03.2019 r. (sobota) Uczelnia będzie NIECZYNNA.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.03.2019 r. (piątek) Dziekanaty Uczelni będą czynne w godzinach 7.00 - 15.00, natomiast w dniu 09.03.2019 r. (sobota) Uczelnia będzie NIECZYNNA.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci PX 17 B oraz P II 18 A
Uprzejmie informujemy, o zamieszczeniu w serwisie studenckim TERMINU LOSOWANIA ODDZIAŁÓW na Egzamin Praktyczny.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze,
Plan dla kierunku Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji (sem. I) zostanie opublikowany do 8 marca. Pierwszy zjazd ww. grupy będzie w kwietniu zgodnie z terminami zjazdów.

Dodatkowe informacje