Ogłoszenie.

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2015-2016 uruchomione zostaną następujące kierunki studiów podyplomowych:

  • Oligofrenopedagogika,
  • Przygotowanie pedagogiczne, 
  • Zarządzanie i administracja, 
  • Zarządzanie w ochronie zdrowia, 
  • Zarządzanie w oświacie, 
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy. 


Na wyżej wymienione kierunki studiów rekrutacja została przedłużona do dnia 16 października. Serdecznie zapraszamy!

Ubezpieczenie NNW - pielęgniarstwo

OBOWIĄZKOWĄ SKŁADKĘ NA UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W WYSOKOŚCI 50,00 zł NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 31 października 2015 r.

 

W roku akademickim 2015/2016 Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania
w Częstochowie zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A.

Pełny zakres ochrony (suma ubezpieczenia 23 000,00 zł) jest także dostępny
na stronie internetowej Uczelni w Serwisie dla studentów

 

Składkę można wpłacać w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40 

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00)

lub przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890

(w tytule wpłaty proszę podać: ubezpieczenie NNW)

 

INFORMUJEMY PONADTO, ŻE WYSOKOŚĆ OBOWIĄZKOWEJ SKŁADKI

NA UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI w październiku br.

 

 Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą składki od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz składki od odpowiedzialności cywilnej, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Ubezpieczenie NNW - podyplomowe

SKŁADKĘ NA UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W WYSOKOŚCI 50,00 zł NALEŻY WPŁACAĆ

w Kwesturze Wyższej Szkoły Zarządzania przy ul. 1 Maja 40

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00)

lub przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890

(w tytule wpłaty proszę podać: ubezpieczenie NNW)

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE
DO DNIA 31 października 2015 r.

 

 

W roku akademickim 2015/2016 Słuchacze i Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania
w Częstochowie zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A.

Pełny zakres ochrony(suma ubezpieczenia 23 000,00 zł) jest także dostępny
na stronie internetowej Uczelni w Serwisie dla studentów.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższym dokumentem oraz opłacenia składki, ponieważ w ramach ubezpieczenia grupowego proponujemy bardzo korzystne warunki
i szeroki zakres ochrony, przy wysokiej sumie ubezpieczenia.

Bezpieczeństwo i higiena pracy - Promocja trwa!

Punkt rekrutacyjny:

 ul. 1-ego Maja 40
42-200 Częstochowa
tel. 34 368 30 53 lub 34 368 06 08

 

Konkurs na FB - VI Edycja

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie na portalu społecznościowym Facebook.

Kliknij tutaj aby wziąć udział.

Informacja dla słuchaczy studiów podyplomowych

Informujemy, że w serwisie studenckim oraz na platformie internetowej zamieszczone zostały informacje dotyczące egzaminu dyplomowego.

Czytaj więcej: Informacja dla słuchaczy studiów podyplomowych

ZAPRASZAMY NA FESTIWAL FILMOWY „ŻYCIE POD SPECJALNYM NADZOREM”

Zainspirowani zainteresowaniem I. edycją festiwalu, która odbyła się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach, ogłaszamy II. edycję naszego festiwalu. Jeśli jesteś filmowcem, któremu nieobce są tematy społeczne i chciałbyś doskonalić swój warsztat filmowy, koniecznie przyślij do nas swój film.
Nie ma ograniczeń wiekowych ani tematycznych. Chcemy by nasz festiwal prezentował szerokie spektrum empatii, dzięki której lepiej przyjrzymy się problemom współczesności.
To Wy jesteście blisko tych problemów i to Wy możecie o nich najlepiej opowiedzieć.
Szczegóły znajdziecie na stronie festiwalu http://zpsnfestiwal.pl/.
Współorganizatorem festiwalu jest również Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie. 

Dodatkowe informacje