Zarządzanie w ochronie zdrowia

Punkt rekrutacyjny:

 ul. 1-ego Maja 40
42-200 Częstochowa
tel. 34 368 30 53 lub 34 368 06 08

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego

Punkt rekrutacyjny:

 ul. 1-ego Maja 40
42-200 Częstochowa
tel. 34 368 30 53 lub 34 368 06 08

Oligofrenopedagogika

Punkt rekrutacyjny:

 ul. 1-ego Maja 40
42-200 Częstochowa
tel. 34 368 30 53 lub 34 368 06 08

 

Konkurs !!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie na portalu społecznościowym Facebook.

Kliknij tutaj aby wziąć udział.

 

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku pielęgniarstwo.

Uprzejmie informujmy, że Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie otrzymała pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku pielęgniarstwo.

Polska Komisja Akredytacyjna po przeprowadzeniu kontroli dnia 28-29.11.2013 r., stwierdziła, że Wyższa Szkoła Zarządzania spełnia wymagania kadrowe, programowe
i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę dydaktyczną do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Poziom tego kierunku studiów w pełni odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym.

[*]

   Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o przedwczesnej i nagłej  śmierci Męża naszej Studentki

Pani Katarzyny Otawy

Wyrazy szczerego współczucia składają:

Rektor,  Kanclerz oraz cała społeczność akademicka 

Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie

 

 

Dodatkowe informacje