Uwaga Promocja !!! Na kierunek - Pielęgniarstwo!!!

 

Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej na temat kierunku Pielęgniarstwo

Uwaga Promocja !!! Na kierunek - Pedagogika!!!

 Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej na temat kierunku Pedagogika.

Ostatni nabór na studia pielęgniarskie-pomostowe

Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej na temat kierunku Pielęgniarstwo.

PROMOCJA DO KOŃCA SIERPNIA !!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej o naszych kierunkach.

WARTO STUDIOWAĆ PIELĘGNIARSTWO !!!

Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej na temat kierunku Pielęgniarstwo

BEZPŁATNE KURSY DLA NAUCZYCIELI UCZĄCYCH W SZKOŁACH NA TERENACH WIEJSKICH

 

Miło nam poinformować, że od 1 sierpnia 2013 r. Uczelnia rozpocznie realizację nowego  projektu pt.: ”Multimedialny Nauczyciel”.

Jego celem głównym  jest podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli i nauczycielek  uczących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i zespołach szkół na terenach wiejskich gmin z  powiatów myszkowskiego, kłobuckiego i częstochowskiego w  zakresie metod i technik kształcenia na odległość i wykorzystania multimedialnych narzędzi edukacyjnych służących podniesieniu jakości procesu dydaktycznego.

Projekt przewiduje realizację dwóch 120-godzinnych kursów pod nazwą;

1) Nauczanie na odległość preferencyjną metodą w dążeniu do perfekcyjnego wykorzystania technik informatycznych przez nauczycieli.

2) Multimedialne narzędzia oraz technologie informatyczne wykorzystywane w procesie edukacji uczniów.

Nabór do projektu prowadzony będzie we wrześniu 2013 r.

Udział w kursach jest całkowicie bezpłatny.

Kursy realizowane będą w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie
przy ul. 1 Maja 40. Uczestnicy Projektu  otrzymają bezpłatne materiały  .

OSTATNI NABÓR NA BEZPŁATNE STUDIA POMOSTOWE DLA PIELĘGNIAREK

 

Uprzejmie informujemy, że nie został jeszcze ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia przetarg w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek studiów pomostowych, które rozpoczną się w roku 2013 w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia – Departamentu Pielęgniarek i Położnych pt. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, realizowanego w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

W związku z powyższym, iż procedura zamówień publicznych, mająca na celu wyłonienie uczelni – wykonawców niniejszego projektu przedłuża się, Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie ogłasza warunkowy nabór na studia pomostowe dla pielęgniarek na rok akademicki 2013/2014. Planowany limit przyjęć na studia pomostowe w roku akademickim 2013/2014: 100 miejsc. Podkreślamy jednocześnie, że w nadchodzącym roku akademickim każda uczelnia w Polsce może wystąpić o przyznanie najwyżej 100 miejsc na studiach pomostowych dofinansowanych w ramach projektu, natomiast czy w ogóle otrzyma dofinansowanie i dla ilu studentów – rozstrzygnie przetarg.

Czytaj więcej: OSTATNI NABÓR NA BEZPŁATNE STUDIA POMOSTOWE DLA PIELĘGNIAREK

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że szkolenie z zakresu Budowanie ścieżki rozwoju osobistego w świetle metodologii - Insights Discovery na prośbę studentów zostało przełożone na październik.

 
Zapraszamy na szkolenie z zakresu Budowanie ścieżki rozwoju osobistego w świetle metodologii - Insights Discovery który odbędzie się 15.06.2013 w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie przy ul. 1 Maja 40 o godzinie 14:30 .
 
Metodologia Insights Discovery jest niezwykle elastyczna, co pozwala wykorzystać ją na każdym etapie działań podejmowanych przez organizację w obrębie polityki personalnej – od rekrutacji, poprzez planowanie ścieżek kariery, budowanie zespołów, coaching aż po outplacement.
 

Dodatkowe informacje