Szanowni studenci studia Licencjackie Pielęgniarstwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 01.11.2018 r. do serwisu studenckiego, zakładka Praktyki Pielęgniarstwo, została dodana Nowa Dokumentacja Praktyk na kierunku Pielęgniarstwo Licencjat. Bardzo prosimy o szczegółowe wypełnianie zaktualizowanej dokumentacji na poszczególnych praktykach.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci
Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.11.2018 r. w serwisie studenckim w praktykach pielęgniarstwo opublikowana będzie NOWA DOKUMENTACJA zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, która będzie obowiązywała od aktualnego roku akademickiego 2018/2019. W związku z powyższym podczas realizacji aktualnych praktyk prosimy o wypełnianie nowej dokumentacji.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze,
Uprzejmie informujemy, że plan na kierunki TERAPIA ZAJĘCIOWA I PROFILAKTYKA
I TERAPIA UZALEŻNIEŃ
będzie opublikowany do 22.10.2018 r.
Terminy zjazdów na w/w kierunkach :

  • 26-28.10.2018 r.
  • 30.11.-02.12.2018 r.
  • 7-9.12.2018 r.
  • 18-20.01.2019 r.

Ogłoszenie - plan zajęć na studiach magisterskich "pielęgniarstwo"

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dla studentów "Plan zajęć semestr zimowy 2018/2019" został zamieszczony harmonogram pierwszego zjazdu dla pierwszego roku studiów drugiego stopnia na kierunku "pielęgniarstwo" (oznaczenie M X18).

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy o zamieszczeniu w serwisie studenckim harmonogramów praktyk na semestr zimowy 2018/2019 dla grup PX 17 B oraz P II 18 A.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.10.2018 r. (piątek) dziekanat będzie czynny do godz. 15:00. a w dniu 13.10.2018 r. (sobota) będzie nieczynny. Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: dziekanat@wsz.edu.pl

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że plan  na n/w  kierunki zostanie opublikowany do dnia 17.10.2018 r.:

  • Kadry i prawo pracy,
  • Terapia zajęciowa,
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • Tyflopedagogika,
  • Profilaktyka i terapia uzależnień

Ogłoszenie – rekrutacja na studia magisterskie na kierunku „pielęgniarstwo”

Informuję, że wszyscy kandydaci, którzy złożyli podania o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” zostali przyjęci na pierwszy rok studiów. Uprzejmie prosimy osoby, które nie dopełniły jeszcze wszystkich formalności, zwłaszcza nie podpisały umów o świadczenie usług edukacyjnych, o kontakt z Dziekanatem Wyższej Szkoły Zarządzania.

Przypominam jednocześnie, że pierwsze zajęcia na studiach drugiego stopnia odbędą się w dniach 26 – 28 października 2018 r. W piątek 26 października o godz. 15.30 zapraszam na spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Uczelni.

Dziekan Wydziału Zarządzania
mgr inż. Maciej Dziewiątkowski

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Studenci,
w zakładce "System stypendialny" pojawiły się aktualne formularze wniosków o przyznanie stypendium na nowy rok akademicki. Zapraszamy do składania wniosków w terminie
1-29.10.2018 r.

Dodatkowe informacje