Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że ogłoszenie wyników z egzaminu na zakończenie studiów podyplomowych za dn. 31.01.2019 r., odbędzie się jutro tj. 13.02.2019 r. i zostanie udostępnione w serwisie studenckim

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.02.2019 r. (piątek) Dziekanaty Uczelni będą czynne w godzinach 7.00 - 14.30, natomiast 09.02.2019 r. (sobota) od 09.00 - 13.00.

Ogłoszenie - Kwestura

Informujemy pracowników że w Kwesturze Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie można do dnia 26.02.2018 odebrać osobiście PIT 11 za 2018.
Godziny pracy Kwestury: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00.

Serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.02.2019 r. (piątek) Dziekanaty Uczelni będą czynne w godzinach 7.00 - 15.00, natomiast w dniu 02.02.2019 r. (sobota) Uczelnia będzie NIECZYNNA.

Ogłoszenie - Kwestura

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami ustawowymi dotyczącymi stypendiów nastąpi opóźnienie w wypłacie stypendium za styczeń 2019 r. Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby ww. stypendia zostały wypłacone do 31.01.2019 r

Ogłoszenie - Dziekanat

W semestrze zimowym 2018/2019 egzamin dyplomowy na studiach podyplomowych odbędzie się w dniu 31.01.2019 r. o godzinie 15.30:

- Przygotowanie pedagogiczne (sem. 3) PPED X17
- Oligofrenopedagogika (sem. 2)
- Zarządzanie w oświacie (sem. 2)
- Zarządzanie w ochronie zdrowia (sem. 2)
- Zarządzanie i administracja (sem. 2)
- Bezpieczeństwo i higiena pracy (sem. 2)
- Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
i
niepełnosprawnością sprzężoną (sem.2)
- Edukacja i wychowanie przedszkolne (sem.3)

Przypominamy, iż przed przystąpieniem do egzaminu Słuchacze studiów
podyplomowych zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu:
- kartę egzaminacyjną i indeks (z kompletem zaliczeń);
- dokumenty dotyczące realizacji praktyk zawodowych (jeśli dotyczy);
- kartę obiegową (zwrot wypożyczonych książek do Biblioteki oraz uregulowanie wszelkich należności w Kwesturze WSZ

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.01.2019 r. (piątek) Dziekanaty Uczelni będą czynne w godzinach 7.00 - 15.00natomiast w dniu 05.01.2019 r. (sobota) Uczelnia będzie NIECZYNNA.

Zapraszamy w dniu 07.01.2019 r.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24.12.2018 r. ; 27-28.12.2018 r. oraz 31.12.2018 r.
Uczelnia będzie nieczynna. Zapraszamy w dniu 02.01.2019 r.

Dodatkowe informacje