Przedłużona rekrutacja na wybrane kierunki.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na kierunki :

 • Kadry i prawo pracy,
 • Terapia zajęciowa,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Tyflopedagogika,
 • Profilaktyka i terapia uzależnień

została przedłużona rekrutacja do 10.10.2018 r., planowany pierwszy zjazd  w/w kierunków 26-28.10.2018 r.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze, 
Uprzejmie informujemy, że plan kierunku LOGOPEDIA będzie opublikowany do 1 października 2018 r. – planowany pierwszy zjazd 6 - 7.10.2018 r.

Obrona pracy dyplomowej - L X14, L X15, P X17 A,C

Uprzejmie informujemy, że obrony pracy dyplomowej na kierunku Pielęgniarstwo dla grup:        L X14, L X15, P X17 A,C odbędą się:

05.10.2018 r. (piątek)
 • mgr R. Wróż - 13:00
 • dr n. o zdr. K. Mizerska - 14:00
 • mgr E. Kucharska - 15:00
06.10.2018 r. (sobota)
 • dr n. med. K. Opozda - 9:00
 • dr n. med. E. Tobor - 9:45
 • mgr M. Noszczyńska - 11:00

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że dla kierunku Pielęgniarstwo  (L X18, LX18 D, P X18 A) są dostępne plany zajęć w zakładce "Plan zajęć semestr zimowy 2018/2019".

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Studenci. 

Uprzejmie informujemy o zamieszczeniu w serwisie studenckim harmonogramów praktyk na semestr zimowy 2018/2019 dla grup LX 15, LX 16, L II 17, LX 17 oraz LX 17 D.

Ogłoszenie - Dziekanat

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie w dniu jutrzejszym tj. 17.08.2018 r. będzie czynny do godz. 15:00. Zapraszamy również w sobotę od godz. 8:00-14:00.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że *Szkolenie okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla osób wykonujących zadania służby BHP w zakładach pracy rozpocznie się 9 sierpnia 2018 r. w sali 1,7  godzina 15.00. Samokształcenie na platformie WSZ będzie dostępne od 11.08.2018 r. Planowany termin egzaminu 22.08.2018 r.

Ogłoszenie - Dziekanat

SZANOWNI  STUDENCI 

W związku ze zbliżającym się terminem obron prac dyplomowych informujemy, iż studenci są zobowiązani dostarczyć do DZIEKANATU w terminie nie przekraczającym dnia 22.08.2018 r.:
pełnej dokumentacji z praktyk zawodowych do dnia 22.08.2018 r.
2 egzemplarze pracy dyplomowej z załączonym na końcu oświadczeniem potwierdzającym, iż praca dyplomowa 
  nie jest plagiatem – egzemplarz podpisany przez promotora  /praca wydrukowana dwustronnie w miękkiej okładce sklejonej na ciepło /
pracę w formie elektronicznej (płyta opisana – imię i nazwisko, grupa, temat pracy)
kartę tematu pracy dyplomowej podpisaną przez promotora
5 zdjęć (wymiary 4,5 x 6,5 cm)

Wymagane druki: karta tematu pracy oraz oświadczenie antyplagiatowe dostępne są
w serwisie studenckim.

Planowany termin egzaminu teoretycznego:

08.09.2018 r.

Ogłoszenie

Zapraszamy serdecznie na "Szkolenie okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla osób wykonujących zadania służby BHP w zakładach pracy", które rozpocznie się 9 sierpnia o godz. 15.00 w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie ul. 1 - go Maja 40.

W razie pytań prosimy o wiadomość : e.przewozniakk@wsz.edu.pl

Dodatkowe informacje