Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze studiów pododyplomowych II-go semestru. Informujemy, że obrona egzaminu dyplomowego na kierunkach:

  • Przygotowanie pedagogiczne,
  • Oligofrenopedagogika
  • Zarządzanie I administracja
  • Zarządzanie w oświacie
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Zarządzanie w ochronie zdrowia

odbędzie się w dniu 04.02.2017 r. o godzinie 10:30

 

 

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22-30 grudnia Uczelnia będzie nieczynna.

Dziekanat - ogłoszenie

 SZANOWNI STUDENCI

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.12.2016r. (piątek) Dziekanat Uczelni będzie czynny w godzinach 8.00-15.00 a jutro (sobota) tj. 17.12.2016 r. Dziekanat będzie nieczynny.

Ogłoszenie - Dziekanat

SZANOWNI STUDENCI

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.12.2016r. (piątek) Dziekanat Uczelni będzie czynny w godzinach 8.00-17.00.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.12.2016 r. (tj. sobota) zajęcia z przedmiotu "Zarządzanie w oświacie" z Panią mgr A. Janowską nie odbędą się i zostały przełożone na zjazd 13-15-01.2017 r.

Ogłoszenie - Dziekanat

SZANOWNI STUDENCI

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.12.2016r. (piątek) Dziekanat Uczelni będzie czynny w godzinach 8.00-17.00.

Ogłoszenie - Dziekanat

SZANOWNI STUDENCI

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.11.2016r.(piątek) Dziekanat będzie czynny w godzinach 7.00-17.00.

W dniu 26.11.2016r. (sobota)  Dziekanat będzie obsługiwał tylko i wyłącznie studentów związanych   z obronami oraz praktykami na kierunku Pielęgniarstwo od godz. 10.00. W pozostałych sprawach prosimy o zgłaszanie się do Dziekanatu podczas kolejnego zjazdu, tj. 
02-04.12.2016r. 

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.11.2016 r. Dziekanat Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie będzie nieczynny. 

Dodatkowe informacje