Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 18.12.2018 r. Uczelnia jest nieczynna. Serdecznie zapraszamy jutro.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że Kwestura, Biblioteka oraz Rektorat Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie w dniach 17-18.12.2018 r. są nieczynne. Zapraszamy w dniu 19.12.2018 r.

Ogłoszenie - Kwestura

Uprzejmie informujemy, że decyzje o przyznaniu stypendiów są do odebrania w Dziekanacie.

Ogłoszenie - Kwestura

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następujących składek na ubezpieczenia:

1) Grupy LX 17, LX 18, LX 18D – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – 25,75 zł

2) Grupa PX17B – ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia, od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków – 42,37 zł
3) Grupy MX 18, PX18A – ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia, od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków – 108,89 zł
4) Grupa L III 17 – ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej – 83,14 zł

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 20 grudnia 2018 r.

Składki można wpłacać

przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890 (w tytule wpłaty proszę wpisać: ubezpieczenie)

lub w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00).

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.12.2018 r. zostały zaktualizowane plany zajęć, uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.11.2018 r. (piątek) Dziekanat:

- Studiów Licencjackich oraz Pomostowych będzie czynny w godzinach 7.00 - 17.00

- Studiów Magisterskich oraz Podyplomowych będzie czynny w godzinach 7.00 - 15.00

Natomiast w dniu 01.12.2018 r. (sobota) DZIEKANATY UCZELNI  BĘDĄ NIECZYNNE.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Studenci Studiów Magisterskich I roku.
Uprzejmie informujemy, że: 
- w dniu 23 XI (piątek) dla grupy III
- w dniu 24 ( sobota) dla grupy IV
 
NIE ODBĘDĄ SIĘ ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO  u mgr. M Wybraniec
 
 

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.11.2018 r. zostały zaktualizowane plany zajęć w semestrze zimowym 2018/2019, uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci kierunku Pielęgniarstwo studia licencjackie oraz pomostowe.
Informujemy, że w serwisie studenckim w praktykach pielęgniarstwo zostały zamieszczone informacje nt. konsultacji z Koordynatorem Praktyk -  mgr R. Sówką.

Dodatkowe informacje