Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy, iż w serwisie studenckim został zamieszczony Harmonogram praktyk dla LX 15 ( IOS )

Termin pierwszych praktyk to 14.11.2017r. Informujemy również o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU STUDENTÓW z LX 15 ( IOS) , którzy w dniu 14.11.2017r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej.

Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla osób, które w dniu 14.11.2017 r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Ogłoszenie - dziekanat

Szanowni studenci,

Uprzejmie informujemy, iż w Serwisie Studenckim zamieszczone zostały HARMONOGRAMY PRAKTYK dla LX 14 oraz LX 16. Termin rozpoczęcia pierwszych praktyk to 07.11.2017r.

Informujemy również o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU OSÓB, które w dniu 07.11.2017r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej.

Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla osób, które w dniu 07.11.2017r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Studenci,

Grupy L X14, L X16, L III17,  P III17 A, P X17 A - uprzejmie informujemy, że spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące praktyk z Panią mgr R. Sówką odbędzie w dniu 05.11.2017 r. w godzinach 12:00-14:20. Pani Koordynator wejdzie do każdej z grup na zajęciach.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. 31.10.2017 r. Dziekanat oraz Kwestura Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie będą nieczynne. 

 

Ogłoszenie - dziekanat

Szanowni studenci,

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Uczelni termin *OBOWIĄZKOWEGO* szkolenia BHP został przełożony na dzień 07.11.2017r. (wtorek) na godz. 8.00 .W tym dniu na w/w szkolenie mają zgłosić się tylko studenci z grup LX14 oraz LX 16, którzy w dniu 07.11.2017r. (wtorek) będą rozpoczynali praktykę w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Podział na grupy nastąpi na spotkaniu organizacyjnym w dniu 05.11.2017r. z Panią koordynator praktyk mgr Renatą Sówką.

W dniu 07.11.2017r. prosimy o zgłoszenie się do budynku Administracji Szpitala na ul. Bialską (do p. Beaty Kołodziejskiej)
o godz. 8.00. Każdy student musi zabrać: aktualną kserokopię książeczki sanepidowskiej oraz szczepień.
Na praktykę na poszczególne oddziały należy zabrać strój oraz obuwie zmienne. Informujemy również, iż terminy realizacji ZP
i PZ dla w/w grup, będą przesunięte z 30.10.2017r. na 07.11.2017r. Harmonogram praktyk będzie dostępny w najbliższym czasie.

W związku z powyższym prosimy o PILNE przekazanie informacji do dnia 02.11.2017r. do Dziekanatu WSZ, które z osób wymienionych w aktualnych harmonogramach, będą realizowały praktyki w wyznaczonych przez Uczelnie miejscach.

Ogłoszenie - Dziekanat

Informujemy, iż w serwisie studenckim zostały zamieszczone Harmonogramy
praktyk dla grup:

  • LX 14,  LX 15 (tok zwyczajny studiów),  LX 16.


Prosimy o PILNĄ informację do Dziekanatu Wyższej Szkoły Zarządzania, które z wymienionych osób, nie będą realizowały praktyk w miejscu wyznaczonym w harmonogramach.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów

Zapraszamy do składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów osoby o numerach albumów:

  • 7169
  • 7177
  • 7288
  • 7299
  • 7300
  • 7303
  • 7307

Wnioski można składać w kwesturze, a poza godzinami jej pracy - w dziekanacie. Należy wypełnić wniosek na formularzu (załącznik 3) oraz oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku/uczelni (załącznik 4). Formularze są do pobrania w zakładce "system stypendialny".

Dodatkowy nabór!

Zapisz się już dziś, kliknij TUTAJ aby dowiedzieć się więcej.

 

To już ostatni dzwonek!

Zapisz się już dziś, kliknij TUTAJ aby dowiedzieć się więcej. 

 

Dodatkowe informacje