Ogłoszenie – rekrutacja na studia magisterskie na kierunku „pielęgniarstwo”

Informuję, że wszyscy kandydaci, którzy złożyli podania o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” zostali przyjęci na pierwszy rok studiów. Uprzejmie prosimy osoby, które nie dopełniły jeszcze wszystkich formalności, zwłaszcza nie podpisały umów o świadczenie usług edukacyjnych, o kontakt z Dziekanatem Wyższej Szkoły Zarządzania.

Przypominam jednocześnie, że pierwsze zajęcia na studiach drugiego stopnia odbędą się w dniach 26 – 28 października 2018 r. W piątek 26 października o godz. 15.30 zapraszam na spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Uczelni.

Dziekan Wydziału Zarządzania
mgr inż. Maciej Dziewiątkowski

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Studenci,
w zakładce "System stypendialny" pojawiły się aktualne formularze wniosków o przyznanie stypendium na nowy rok akademicki. Zapraszamy do składania wniosków w terminie
1-29.10.2018 r.

Przedłużona rekrutacja na wybrane kierunki.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na kierunki :

 • Kadry i prawo pracy,
 • Terapia zajęciowa,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Tyflopedagogika,
 • Profilaktyka i terapia uzależnień

została przedłużona rekrutacja do 10.10.2018 r., planowany pierwszy zjazd  w/w kierunków 26-28.10.2018 r.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze, 
Uprzejmie informujemy, że plan kierunku LOGOPEDIA będzie opublikowany do 1 października 2018 r. – planowany pierwszy zjazd 6 - 7.10.2018 r.

Obrona pracy dyplomowej - L X14, L X15, P X17 A,C

Uprzejmie informujemy, że obrony pracy dyplomowej na kierunku Pielęgniarstwo dla grup:        L X14, L X15, P X17 A,C odbędą się:

05.10.2018 r. (piątek)
 • mgr R. Wróż - 13:00
 • dr n. o zdr. K. Mizerska - 14:00
 • mgr E. Kucharska - 15:00
06.10.2018 r. (sobota)
 • dr n. med. K. Opozda - 9:00
 • dr n. med. E. Tobor - 9:45
 • mgr M. Noszczyńska - 11:00

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że dla kierunku Pielęgniarstwo  (L X18, LX18 D, P X18 A) są dostępne plany zajęć w zakładce "Plan zajęć semestr zimowy 2018/2019".

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Studenci. 

Uprzejmie informujemy o zamieszczeniu w serwisie studenckim harmonogramów praktyk na semestr zimowy 2018/2019 dla grup LX 15, LX 16, L II 17, LX 17 oraz LX 17 D.

Ogłoszenie - Dziekanat

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie w dniu jutrzejszym tj. 17.08.2018 r. będzie czynny do godz. 15:00. Zapraszamy również w sobotę od godz. 8:00-14:00.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że *Szkolenie okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla osób wykonujących zadania służby BHP w zakładach pracy rozpocznie się 9 sierpnia 2018 r. w sali 1,7  godzina 15.00. Samokształcenie na platformie WSZ będzie dostępne od 11.08.2018 r. Planowany termin egzaminu 22.08.2018 r.

Dodatkowe informacje