Ogłoszenie - Dziekanat

Uwaga studenci kierunku Pielęgniarstwo informujemy, że na serwisie studenckim zamieszczony został harmonogram praktyk na semestr zimowy. Praktyki rozpoczną się 02 listopada szkoleniem bhp. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

Ogłoszenie.

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2015-2016 uruchomione zostaną następujące kierunki studiów podyplomowych:

  • Oligofrenopedagogika,
  • Przygotowanie pedagogiczne, 
  • Zarządzanie i administracja, 
  • Zarządzanie w ochronie zdrowia, 
  • Zarządzanie w oświacie, 
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy. 


Na wyżej wymienione kierunki studiów rekrutacja została przedłużona do dnia 16 października. Serdecznie zapraszamy!

Ubezpieczenie NNW - pielęgniarstwo

OBOWIĄZKOWĄ SKŁADKĘ NA UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W WYSOKOŚCI 50,00 zł NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 31 października 2015 r.

 

W roku akademickim 2015/2016 Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania
w Częstochowie zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A.

Pełny zakres ochrony (suma ubezpieczenia 23 000,00 zł) jest także dostępny
na stronie internetowej Uczelni w Serwisie dla studentów

 

Składkę można wpłacać w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40 

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00)

lub przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890

(w tytule wpłaty proszę podać: ubezpieczenie NNW)

 

INFORMUJEMY PONADTO, ŻE WYSOKOŚĆ OBOWIĄZKOWEJ SKŁADKI

NA UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI w październiku br.

 

 Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą składki od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz składki od odpowiedzialności cywilnej, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Ubezpieczenie NNW - podyplomowe

SKŁADKĘ NA UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W WYSOKOŚCI 50,00 zł NALEŻY WPŁACAĆ

w Kwesturze Wyższej Szkoły Zarządzania przy ul. 1 Maja 40

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00)

lub przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890

(w tytule wpłaty proszę podać: ubezpieczenie NNW)

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE
DO DNIA 31 października 2015 r.

 

 

W roku akademickim 2015/2016 Słuchacze i Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania
w Częstochowie zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A.

Pełny zakres ochrony(suma ubezpieczenia 23 000,00 zł) jest także dostępny
na stronie internetowej Uczelni w Serwisie dla studentów.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższym dokumentem oraz opłacenia składki, ponieważ w ramach ubezpieczenia grupowego proponujemy bardzo korzystne warunki
i szeroki zakres ochrony, przy wysokiej sumie ubezpieczenia.

Bezpieczeństwo i higiena pracy - Promocja trwa!

Punkt rekrutacyjny:

 ul. 1-ego Maja 40
42-200 Częstochowa
tel. 34 368 30 53 lub 34 368 06 08

 

Konkurs na FB - VI Edycja

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie na portalu społecznościowym Facebook.

Kliknij tutaj aby wziąć udział.

Informacja dla słuchaczy studiów podyplomowych

Informujemy, że w serwisie studenckim oraz na platformie internetowej zamieszczone zostały informacje dotyczące egzaminu dyplomowego.

Czytaj więcej: Informacja dla słuchaczy studiów podyplomowych

Dodatkowe informacje