Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci,
Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU STUDENTÓW studiów licencjackich oraz pomostowych kierunku Pielęgniarstwo, którzy w dniach: 
 
1. LX 14 - 18.06.2018 r.
 
2. LX 16 - 25.06.2018 r., 23.07.2018 r., 21.08.2018 r.
 
3. P II 18 A - 26.06.2018 r.
 
na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej. Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla studentów, którzy w tych terminach rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zgodnie z harmonogramem praktyk. 
 
Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Ogłoszenie Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w czerwcu nastąpiły zmiany w planie dla wszystkich grup na kierunku "pielęgniarstwo". Uprzejmie prosimy o sprawdzenie aktualnego planu w serwisie studenckim.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1-2.06.2018 r. Uczelnia będzie nieczynna. Zapraszamy 4 czerwca.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.05.2018 r. (sobota) Dziekanat będzie nieczynny.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci, 
Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU STUDENTÓW studiów licencjackich oraz pomostowych kierunku Pielęgniarstwo grupa LX 15 (IOS), LX 16, którzy w dniu 24.05.2018 r. na godz. 8.00 oraz  P X 17 A i P II 18 A którzy w dniu 21.05.2018 r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej.
Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla studentów, którzy w dniach 21.05 oraz 24.05.2018 r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zgodnie z harmonogramem praktyk. Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Ogłoszenie

Z okazji Uroczystości Czepkowania Studentów kierunku „pielęgniarstwo”, dzień 12 maja 2018 r. (sobota) ogłaszam dla grupy L X17 dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych.

Rektor
Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie
dr n. med. Marek Ludwik Grabowski

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci,

Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU STUDENTÓW studiów licencjackich kierunku Pielęgniarstwo grupa LX 14. LX 15 (Tok zwykły) LX 15 (IOS), którzy w dniu 02.05.2018r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej. Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla studentów, którzy w dniu 02.05.2018r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zgodnie z harmonogramem praktyk. Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Ogłoszenie Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.04.2018 r. (piątek) dziekanat  będzie czynny do godz. 15:00. a w dniach od 30.04 do 04.05.2018 r. będzie nieczynny. Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: dziekanat@wsz.edu.pl.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci,
Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU STUDENTÓW studiów licencjackich kierunku Pielęgniarstwo grupa PX 17 A, którzy w dniu 18.04.2018 r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej. 

Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla studentów, którzy w dniu 18.04.2018 r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zgodnie z harmonogramem praktyk. Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Dodatkowe informacje