Ogłoszenie - Dzekanat

Szanowni Słuchacze Studiów podyplomowych z zakresu Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Uprzejmie informujemy, że zajęcia z zakresu Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży z mgr I. Ptak odbędą się w sobotę 15 czerwca od w sali 0,3 od 9.00.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci Kierunku Pielęgniarstwo grupy LX 15, PX16A, PII 18A i PX 17B

Uprzejmie informujemy, iż w serwisie studenckim w zakładce Pielęgniarstwo, zostały zamieszczone informacje nt. Losowania oddziałów, Egzaminu Praktycznego oraz Obrony Pracy Licencjackiej.

Ogłoszenie - Kwestura

Szanowni Słuchacze Studiów Podyplomowych,

Uprzejmie prosimy osoby zdające egzamin końcowy w dniu 18.06.2019 r. o uregulowanie opłaty administracyjnej oraz opłaty za dyplom do 13.06.2019 r.
Bardzo prosimy regulować płatności na konto bankowe Uczelni.
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie PKO BP S.A II Oddział w Częstochowie nr rachunku: 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 08.06.2019 r. tj. sobota Dziekanat Wyższej Szkoły Zarządzania jest nieczynny, zapraszamy w poniedziałek od godz. 08:00.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 07.06.2019 r. tj. piątek Dziekanat Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie czynny jest do godz. 15:00.

Ogłoszenie - Kwestura

U W A G A  STUDENCI kierunku „Pielęgniarstwo”!

(dotyczy naborów L X 18 oraz L X 18D)

Szanowni Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następującej składki na ubezpieczenie:

1) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), ekspozycja łączna kwota 130,13
    (dotyczy grupy L X 18 i L X 18D )

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 24 czerwca 2019 r.

Składki można wpłacać przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890
(w tytule wpłaty proszę podać odpowiednie ubezpieczenie: ekspozycja, OC )

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.05.2019 r. (piątek) Dziekanaty Uczelni będą czynne w godz, 7.00 - 17.00, w dniu 01.06.2019 r. (sobota) Dziekanat studiów Magisterskich oraz Podyplomowych będzie czynny w godz. 8.00 - 14.00, natomiast Dziekanat studiów Licencjackich oraz Pomostowych będzie Nieczynny.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.05.2019 r. tj. sobota dziekanat Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie będzie czynny od godz. 08:00-12:00.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że zostały zaktualizowane plany zajęć, prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Dodatkowe informacje