Ogłoszenie - Kwestura

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następujących składek na ubezpieczenia:

1) Grupa P II 18 – od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej – 110,00 zł

2) Grupa LX 17 D – ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej – 99,09 zł

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE
DO DNIA 30 czerwca 2018 r.

Składki można wpłacać:
przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890
(w tytule wpłaty proszę wpisać: ubezpieczenie)

lub w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00).

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Ogłoszenie

Szanowni Studenci, Szanowni Słuchacze, Szanowni Nauczyciele Akademiccy,

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie pt. :
ROLI KOMUNIKACJI W OCHRONIE ZDROWIA”.

Celem konferencji jest omówienie procesu komunikowania się z pacjentem niepełnosprawnym.

Zapraszamy 16.06.2018r. do auli Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie od godziny 9.00.

Powitanie, słowo od prowadzącej dr Anna Dziwińska
Rozpoczęcie konferencji JM Rektor WSZ dr n. med. Marek L.Grabowski

Część I

dr n. med. Marek Ludwik Grabowski  „Nowe wyzwania w kształceniu pielęgniarek polskich na tle krajów europejskich” 

dr n. o zdr. Bożena KosińskaZawód – pielęgniarka. Sukces czy zawód”

prof. Irena Klimaviciene i prof. Virginia Piligrimiene „Proces komunikacji w zakładach opieki zdrowia na Litwie”

dr Seweryn Cichoń i dr Anna Dziwińska „Komunikowanie się pacjenta z niepełnosprawnością intelektualną w organizacji publicznej”

Blok pytań

Część II

mgr Anna Kuśmierska „Komunikacja alternatywna i wspomagająca u osób
z niepełnosprawnością intelektualną”

dr Krystyna Mizerska i dr  Marzena Pytel-Kopczyńska „Komunikowanie się z pacjentem z rozpoznaną chorobą Alzheimera”

mgr Marlena Łukawska  „Komunikacja w służbie zdrowia jako element poprawy jakości opieki nad osobami niepełnosprawnymi”

mgr Jadwiga Korzeniowska  „Rola skutecznej komunikacji w pracy zespołu ratownictwa medycznego”

mgr Jolanta Gubała „Mimika i gesty w komunikacji interpersonalnej w pracy pielęgniarki z chorym dzieckiem”

Blok pytań

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci,
Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU STUDENTÓW studiów licencjackich oraz pomostowych kierunku Pielęgniarstwo, którzy w dniach: 
 
1. LX 14 - 18.06.2018 r.
 
2. LX 16 - 25.06.2018 r., 23.07.2018 r., 21.08.2018 r.
 
3. P II 18 A - 26.06.2018 r.
 
na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej. Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla studentów, którzy w tych terminach rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zgodnie z harmonogramem praktyk. 
 
Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Ogłoszenie Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w czerwcu nastąpiły zmiany w planie dla wszystkich grup na kierunku "pielęgniarstwo". Uprzejmie prosimy o sprawdzenie aktualnego planu w serwisie studenckim.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1-2.06.2018 r. Uczelnia będzie nieczynna. Zapraszamy 4 czerwca.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.05.2018 r. (sobota) Dziekanat będzie nieczynny.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci, 
Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU STUDENTÓW studiów licencjackich oraz pomostowych kierunku Pielęgniarstwo grupa LX 15 (IOS), LX 16, którzy w dniu 24.05.2018 r. na godz. 8.00 oraz  P X 17 A i P II 18 A którzy w dniu 21.05.2018 r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej.
Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla studentów, którzy w dniach 21.05 oraz 24.05.2018 r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zgodnie z harmonogramem praktyk. Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Ogłoszenie

Z okazji Uroczystości Czepkowania Studentów kierunku „pielęgniarstwo”, dzień 12 maja 2018 r. (sobota) ogłaszam dla grupy L X17 dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych.

Rektor
Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie
dr n. med. Marek Ludwik Grabowski

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci,

Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU STUDENTÓW studiów licencjackich kierunku Pielęgniarstwo grupa LX 14. LX 15 (Tok zwykły) LX 15 (IOS), którzy w dniu 02.05.2018r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej. Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla studentów, którzy w dniu 02.05.2018r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zgodnie z harmonogramem praktyk. Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Dodatkowe informacje