Ogłoszenie Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.04.2018 r. (piątek) dziekanat  będzie czynny do godz. 15:00. a w dniach od 30.04 do 04.05.2018 r. będzie nieczynny. Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: dziekanat@wsz.edu.pl.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci,
Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU STUDENTÓW studiów licencjackich kierunku Pielęgniarstwo grupa PX 17 A, którzy w dniu 18.04.2018 r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej. 

Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla studentów, którzy w dniu 18.04.2018 r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zgodnie z harmonogramem praktyk. Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci,
Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU STUDENTÓW studiów licencjackich kierunku Pielęgniarstwo grupa PX 17 A oraz PX 17 C, którzy w dniu 17.04.2018r. oraz 24.04.2018r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej.

Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla studentów, którzy w dniu 17.04.2018 r. oraz 24.04.2018r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zgodnie z harmonogramem praktyk.
Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze,
Bardzo proszę o sprawdzenie planów zajęć które zostały zaktualizowane z dniem
31.03.2018 r.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.03.2018 r. (czwartek) oraz 30.03.2018 r. (piątek)  dziekanat będzie nieczynny. Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: dziekanat@wsz.edu.pl.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci,

Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU STUDENTÓW studiów pomostowych kierunku Pielęgniarstwo grupa PX 17 A oraz PX 17 C, którzy w dniu 03.04.2018 r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej. 
Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla studentów, którzy w dniu 03.04.2018 r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zgodnie z harmonogramem praktyk. 
Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów. 

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci,

Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU OSÓB studiów licencjackich kierunku Pielęgniarstwo grupa LX 14 oraz LX 15, które w dniu 03.04.2018r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej. Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla osób, które w dniu 03.04.2018r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zgodnie z harmonogramem praktyk. Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci,
Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU OSÓB studiów licencjackich kierunku Pielęgniarstwo grupa LX 14, które w dniu 19.03.2018 r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej. Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla osób, które w dniu 19.03.2018 r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zgodnie z harmonogramem praktyk. Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Dodatkowe informacje