Aktualności

UWAGA!

WSZYSTKIE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE, KTÓRE ZŁOŻYŁY PAPIEROWE WNIOSKI O 
ZAKWALIFIKOWANIE NA KURSY KWALIFIKACYJNE I SPECJALISTYCZNE 
ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ PO 1 LIPCA 2017 R. ZOBOWIĄZANE SĄ DO PONOWNEGO 
ZŁOŻENIA WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POPRZEZ SYSTEM SMK (SYSTEM 
MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH) NA STRONIE 
https://smk.ezdrowie.gov.pl/

 

 

REKRUTACJA NA DRUGĄ EDYCJĘ KURSÓW

Uprzejmie informujemy, że Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie prowadzi nabór na II EDYCJĘ kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych w ramach projektu „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są o składanie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w Punkcie rekrutacyjnym Uczelni i za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych smk.ezdrowie.gov.pl.

Ilość miejsc na poszczególnych kursach jest ograniczona; pierwszeństwo udziału w projekcie gwarantujemy dla osób współpracujących z podstawową opieką zdrowotną, jak również dla mężczyzn – pielęgniarzy/położnych, stanowiących mniejszość w przedmiotowej grupie zawodowej.

W ramach II EDYCJI przewiduje się realizację następujących kursów:


CZĘSTOCHOWA
(w nawiasie podany jest planowany termin rozpoczęcia kursu):


KURSY KWALIFIKACYJNE

1) W dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek (4.11.2017)

2) W dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek (17.11.2017)
3) W dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek (3.11.2017)

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

1)   Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek (22.09.2017)

2)   Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych (29.09.2017)

3)   Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych (22.09.2017)

4)   Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I (18.11.2017)

5)   Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część II (25.11.2017)


JAROSŁAW
(województwo podkarpackie):

1)   Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych (08.09.2017)

2)   Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I (20.10.2017)

3)   Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część II (08.09.2017)


OPOLE
(województwo opolskie):

1)  Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część II (23.09.2017)


BYDGOSZCZ
  (województwo kujawsko-pomorskie):

1)   Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych (styczeń 2018)

2)   Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I (marzec 2018)

3)   Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część II (styczeń 2018)

 

Wesołego Alleluja!


Uprzejmie informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły dokumenty i potwierdziły uczestnictwo w kursie „Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek” w ramach Projektu  "Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zostały przyjęte, w związku z tym Egzamin kwalifikacyjny na w/w kurs nie zostanie przeprowadzony. Pierwsze zajęcia odbędą się 20.01.2017r. (piątek) w godzinach 15.45-20.45, a szczegółowy rozkład zajęć dostępny jest na stronie kursów

http://wsz.edu.pl/znz_pliki/plan_zajec/rozkl_piel_psych.pdf


Uprzejmie informujemy, iż pierwsze zajęcia teoretyczne, które będą realizowane w Oświęcimiu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego na kursie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Część I”,  realizowane z Projektu "Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, odbędą się 21.01.2017r. w godzinach 9.00 – 14.00. Szczegółowy rozkład zajęć na tym kursie dostępny będzie w najbliższych dniach.


Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na edycję realizowaną w Oświęcimiu kursów specjalistycznych w ramach projektu „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

1) Wywiad i badanie fizykalne;
2) Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I;
3) Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II;

Plan kursów zostanie podany na stronie projektu.


 

 

 

Szanowni Państwo,

Końcowe egzaminy na kursach specjalistycznych odbywać się będą :

  • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego; 29.12.2016r. o godz. 16.00
  • Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi; 20.12.2016r. o godz. 16.00
  • Wywiad i badanie fizykalne; 08.12.2016r. o godz. 16.00
  • Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II; 20.12.2016r. o godz. 15.00

 

INFORMACJA W SPRAWIE EGZAMINU NA KURSY

Uprzejmie informujemy, że egzamin kwalifikacyjny na kursy specjalistyczne w ramach projektu, zaplanowany na 14 września br., nie odbędzie się.

Na kursy specjalistyczne:

1) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego; 

2) Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi; 

3) Wywiad i badanie fizykalne; 

4) Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I; 

5) Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II; 

zostaną przyjęte wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne. 16 września na stronie internetowej Projektu podane zostaną terminy pierwszych zajęć dla kursów wymienionych w pkt. 1) – 3). Decyzja dotycząca przyjęć na kursy kwalifikacyjne: Pielęgniarstwo geriatryczne, Pielęgniarstwo psychiatryczne i Pielęgniarstwo onkologiczne zostanie podana w terminie późniejszym – na razie nie jest planowany egzamin kwalifikacyjny na te kursy.

 

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI NA PIERWSZĄ EDYCJĘ KURSÓW

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na I edycję kursów kwalifikacyjnych
i specjalistycznych w ramach projektu „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne
i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”
. Pierwsze zajęcia na kursach specjalistycznych planowane są 30 września, 1 i 2 października 2016 r. (Ordynowanie leków
i wypisywanie recept cz. I i II od listopada 2016).
 Informujemy jednocześnie, że w Częstochowie zostaną uruchomione następujące kursy:

1)  Wywiad i badanie fizykalne;

2)  Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I;

3)  Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II;

4)  Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego;

5)  Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi;

W związku z brakiem chętnych na kurs „Opieka pielęgniarska nad chorymi w leczeniu systemowym nowotworów” – kurs ten nie będzie uruchomiony w I edycji – osoby zainteresowane tym kursem prosimy o zapisywanie się na drugą edycję – w roku 2017.

Informujemy również, że na kurs Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I oraz na kurs Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego jest więcej chętnych niż miejsc. Istnieje jednak szansa, że przyjmiemy wszystkie chętne osoby - czekamy aktualnie na decyzję Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie. W związku z powyższym planowany na 5 września egzamin kwalifikacyjny na razie nie odbędzie się. O decyzji Ministerstwa Zdrowia niezwłocznie powiadomimy Państwa na stronie internetowej Projektu. W przypadku negatywnej decyzji Ministerstwa – egzamin odbędzie się 14 września 2016 r. o godz. 16.00 w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie przy ul. 1 Maja 40.

Kursy specjalistyczne w innych województwach (małopolskie – Oświęcim, podkarpackie – Jarosław, opolskie – Opole, kujawsko-pomorskie – Bydgoszcz) odbędą się zgodnie z harmonogramem, przy czym są jeszcze wolne miejsca na te kursy, w związku z czym zachęcamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych – rekrutacja będzie prowadzona w systemie ciągłym.

Od stycznia 2017 r. rozpocznie się również realizacja kursów kwalifikacyjnych: Pielęgniarstwo onkologiczne i Pielęgniarstwo psychiatryczne.

Informujemy jednocześnie, że osoby zainteresowane udziałem w kursach w ramach II edycji mogą już składać dokumenty w Punkcie rekrutacyjnym Uczelni – rekrutacja ta będzie prowadzona w systemie ciągłym.


 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne w ramach projektu „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych” zostaje przedłużona do dnia 31 sierpnia 2016 r. Zmianie ulega również termin ewentualnego egzaminu kwalifikacyjnego – w przypadku gdy liczba chętnych będzie większa niż liczba miejsc odbędzie się on 5 września 2016 r.

20.07.2016 r.

Osoby zainteresowane udziałem w kursach specjalistycznych w Bydgoszczy, Oświęcimiu
i Opolu uprzejmie prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych pocztą na adres: Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, ul. 1 Maja 40, 42-217 Częstochowa.
Możliwe jest również przesłanie mailem zeskanowanych dokumentów na adres rektorat@wsz.edu.pl.

15.07.2016 r.
Uprzejmie informujemy, że w związku z wizytą w Częstochowie Papieża Franciszka, w dniu
28 lipca 2016 r. (czwartek) Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie jest nieczynna

Dodatkowe informacje