Biblioteka

Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania posiada własną zinformatyzowaną bibliotekę z czytelnią do dyspozycji studentów i  kadry dydaktycznej. Uczelnia dysponuje bogatym księgozbiorem  (polsko i obcojęzycznym) dostosowanym do programu studiów. W  zbiorach zgromadzonych jest ok. 10 000 woluminów (w tym ok. 300 vol. Książek obcojęzycznych) z dziedzin: ekonomii, finansów, bankowości, rachunkowości, prawa, administracji, pedagogiki, psychologii, pielęgniarstwa, inżynierii, socjologii, etyki, filozofii, matematyki, fizyki, statystyki, informatyki, gospodarki, zarządzania, marketingu, public relations.
 
 
Uzupełnieniem głównego księgozbioru są encyklopedie, słowniki i roczniki statystyczne. Zbiory są systematycznie powiększane poprzez zakup nowych pozycji książkowych niezbędnych do studiowania przedmiotów przewidzianych w programach studiów dla poszczególnych specjalności. Biblioteka pozyskuje także nowości poprzez wymianę publikacji naukowych wydawanych w uczelniach niepublicznych.
Poza książkami w bibliotece znajdują się czasopisma, gazety ogólne i specjalistyczne zarówno polskie jak i zagraniczne, z których można korzystać na miejscu w czytelni.

Z biblioteki mogą korzystać studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. Aby wypożyczyć książkę czytelnik powinien posiadać kartę biblioteczną. Korzystający z wypożyczalni mają prawo wypożyczyć jednorazowo 5 książek na okres 3 tygodni (można uzyskać pozwolenie na przedłużenie okresu wypożyczenia). Egzemplarze pojedyncze udostępnio
ne są wyłącznie na miejscu w czytelni. Wypożyczonych książek oraz karty bibliotecznej nie można przekazywać innym osobom. Czytelnicy WSZ zobowiązani są do terminowego zwracania książek. Za nieterminowy zwrot naliczane są opłaty w wysokości 0,20 zł za 1 dzień zwłoki za każdy egzemplarz.
W bibliotece znajdują się również kasety video oraz płyty CD i DVD.
Biblioteka jest skomputeryzowana, korzysta z programu „Libra 2000”, ma stałe łącze z Internetem. Katalogi biblioteki można przeszukiwać przez stronę www Uczelni.
Biblioteka składa się z:
-         Czytelni
-         Stanowisk z udostępnieniem zbiorów
-         Stanowisk komputerowych z udostępnionym Internetem

Dodatkowe informacje