Wzory wpisów do indeksu

Uprzejmie informujemy, że wzory wpisów do indeksu znajdują się na 1 piętrze w budynku uczelni.

 

 

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych są ściśle określone. Wytyczne, wraz ze wzorem strony tytułowej dostępne są w poniższych dokumentach (*.doc)

Czytaj więcej: Zasady pisania prac dyplomowych

System stypendialny

System stypendialny WSZ

 Stypendia w WSZ finansowane są ze środków pomocy materialnej  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych otrzymują następujące świadczenia:

Czytaj więcej: System stypendialny

Plan zajęć

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków do zapoznania się z nowym aktualnym rozkładem zajęć. Plany te są udostępnione w formie plików (*.doc), (*.pdf) oraz (*.xls


 

Pliki do pobrania:                                                                                   

  Word Excel Adobe
Acrobat

 

     
Studia podyplomowe      
       
Bezpieczeństwo  i higiena pracy (PBHP)      
       
sem 2 -
       
Zarządzanie w oświacie (PZO)      
       
sem 2 -
       
Zarządzanie w ochronie zdrowia (ZOZ)    

       
sem 2 -
       
Przygotowanie pedagogiczne (PPED)      

sem 2

 

-
       
sem 3  - 
       
Oligofrenopedagogika (P.OLI)      
sem 2  -
       
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne      
sem 1 -
       
Zarządzanie i administracja (PZiA )      
sem 2  - 
       
sem 2  - 
       

Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem

i niepełnosprawnością sprzężoną (P.WR)

     

 

     
sem 2
 -

 

     

Terapia zajęciowa

     

sem 1

 -

 

     

Pielęgniarstwo 

     

 

     

 

     

L X14

  -   -
       

L X15

   -  -

L X16

   -   - 

 

P X16
 

    -   -

 

Aby pobrać plan zajęć proszę kliknąć na ikonę przedstawiającą program:
Word, Excel, Adobe Reader

 Format PDF odczytuje program Acrobat Reader, bezpośredni link do pobrania za darmo "tutaj"

 

 

 

 

 

Godziny pracy kasy

 

Godziny pracy kasy (ul. 1 Maja 40)

poniedziałek - czwartek

8:00 - 14:30

piątek

10.30 do 17.00

sobota

8:00 - 14:00

niedziela

8:00 - 11:30

 

Dodatkowe informacje