Wzory wpisów do indeksu

Uprzejmie informujemy, że wzory wpisów do indeksu znajdują się na 1 piętrze w budynku uczelni.

 

 

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych są ściśle określone. Wytyczne, wraz ze wzorem strony tytułowej dostępne są w poniższych dokumentach (*.doc)

Czytaj więcej: Zasady pisania prac dyplomowych

System stypendialny

System stypendialny WSZ

 Stypendia w WSZ finansowane są ze środków pomocy materialnej  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych otrzymują następujące świadczenia:

Czytaj więcej: System stypendialny

Plan zajęć

Ogłoszenie dla słuchaczy studiów podyplomowych
Termin i plan zajęć w miesiącu wrzesień 2019 r.dotyczy tylko słuchaczy III semestru studiów podyplomowych kierunków:
Przygotowanie pedagogiczne oraz Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

 Zapraszamy studentów wszystkich kierunków do zapoznania się z nowym aktualnym rozkładem zajęć. Plany te są udostępnione w formie plików (*.pdf) 


 

   

 

 
Studia podyplomowe  
   
Bezpieczeństwo  i higiena pracy (PBHP)  
   
   
sem. 2
   
Kadry i prawo pracy  (PKPP)*  
   
sem. 2  
   
Zarządzanie w oświacie (PZO)*  
   
   
sem 2
   
Zarządzanie w ochronie zdrowia (ZOZ)*

   
   
sem 2
     
Przygotowanie pedagogiczne (PPED)*    
   
     
sem 3
     
     

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)*

   
   
sem 2
     
     
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne*    
   
sem 3    
   
Zarządzanie i administracja (ZiA)*    
     
sem 2  
   

Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji.*   

   

 

   

sem 1

   
sem 2  
     

Terapia zajęciowa*

   

sem 2

   
   

Terapia i profilaktyka uzależnień* 

 
sem 2  
   

 

   

Tyflopedagogika

 

sem 2

 
   
   

Logopedia

 

sem 4

   

Pielęgniarstwo*

 

M III19

   
M X19
   

M X18

   

P X19 A

  

 

P X19 C

   

L X19

   

* - aktualizacja

 

 

Aby pobrać plan zajęć proszę kliknąć na ikonę przedstawiającą
program Adobe Reader


Format PDF odczytuje program Acrobat Reader, bezpośredni link do pobrania za darmo "tutaj"

 

 

 

Ogłoszenie dla słuchaczy studiów podyplomowych

Termin i plan zajęć w miesiącu wrzesień 2019 r.dotyczy tylko słuchaczy III semestru studiów podyplomowych kierunków:

Przygotowanie pedagogiczne oraz Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

Godziny pracy kasy

 

Godziny pracy kasy (ul. 1 Maja 40)

poniedziałek - czwartek

8:00 - 14:30

piątek

10.30 do 17.00

sobota

8:00 - 14:00

niedziela

8:00 - 11:30

 

Więcej artykułów…

  1. Kasa WSZ
  2. Terminy zjazdów

Dodatkowe informacje