Wszystkie komputery posiadają legalne oprogramowanie.Komputery są automatycznie aktualizowane Aby korzystać z pracowni komputerowych należy posiadać status studenta lub słuchacza naszej uczelni.

Zasady korzystania z pracowni komputerowych:

  • Rezerwacji sal komputerowych, laptopów i projektorów na potrzeby zajęć dokonuje się
    w dziale Planowanie (3.7).
  • Wykładowca pobiera i zwraca klucze do pracowni komputerowych w portierni.
  • Wykładowca jest odpowiedzialny za sprzęt komputerowy w czasie jego zajęć. Po skończonych zajęciach wszystkie komputery mają być wyłączone, okna w pracowni zamknięte, klimatyzacja wyłączona.

Jeśli wykładowca chce prowadzić zajęcia z jakiegoś specjalistycznego programu powinien spełnić następujące warunki:

  1. Oprogramowanie musi spełniać warunki licencyjne na jego użytkowanie w takiej liczbie na jakiej będzie on zainstalowany na komputerach.
  2. Dostarczyć oprogramowanie najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym terminem zajęć.
  3. Na tydzień przed zajęciami powinien osobiście sprawdzić czy zainstalowane oprogramowanie funkcjonuje zgodnie z jego potrzebami.

*Jeśli powyższe warunki i procedura nie zostaną spełnione nie będzie możliwości korzystania z dodatkowego oprogramowania. Prośby o instalacje oprogramowania na kilka dni przed terminem zajęć będą odrzucane.

Dodatkowe informacje