1. Do korzystania z pracowni komputerowych uprawnia ważna (podstemplowana) legitymacja studencka Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie; 

2.
Na komputerach znajdujących się w WSZ obowiązuje: Kategoryczny zakaz grania, korzystania z chatów, programów do wymiany plików typu P2P (np. Utorrent, eMule), programów typu P2M (np. MoorHunt, Pando) oraz przeglądania stron o treściach pornograficznych, namawiające do przemocy, faszyzmu, godzące w dobro drugiego człowieka . Korzystając w taki sposób z jakiegokolwiek komputera w pracowni komputerowej uniemożliwiasz innemu użytkownikowi skorzystanie z zasobów sieci o charakterze np. naukowym. 

3.
Instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania jest zabronione; 

4.
Do pracowni nie wolno wnosić żadnych napojów oraz jedzenia. Szczególnie wzbronione jest wnoszenie wszelkiego rodzaju napojów typu kawa czy kakao w plastikowych kubeczkach; 

5. Administrator ma możliwość kontrolowania i obserwowania, co użytkownicy robią na stacjach roboczych;

6. Osoby niewłaściwie zachowujące się w ogólnodostępnych pracowniach komputerowych mogą zostać z nich wyproszone przez dyżurującego w nich pracownika; 

7.
Niewłaściwe bądź niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie konta studenckiego będzie karane;

8. Uszkodzenie sprzętu w wyniku jego celowego niewłaściwego wykorzystania, zostanie nałożona kara pieniężna;

9.
Do zapisu i wszelkich modyfikacji dokumentów służy tylko i wyłącznie katalog domowy użytkownika, znajdujący się w Mój komputer, widoczny jako "Dysk lokalny D:\). Za dokumenty pozostawione na dyskach lokalnych C:\ bądź pulpicie, administrator nie odpowiada. Wszelkie dane, pliki, dokumenty pozostawione przez użytkownika w miejscu innym niż do tego wyznaczone są automatycznie kasowane po wylogowaniu się z komputera; 

10.
Zaistniały problem zgłaszamy informatykowi, podając nr stacji (napisany na obudowie każdego komputera). Informatyk przebywa w pokoju 3.9

11.
Korzystanie przez Państwa z pracowni komputerowych na terenie uczelni równoznaczne jest z akceptacją tego regulaminu.

 

 

 

Dodatkowe informacje