Kontakt

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

 ul. 1-ego Maja 40
42-200 Częstochowa
tel. 34 368 30 53 lub 34 368 06 08

 

   

PREZYDENT
mgr inż. Maciej Dziewiątkowski

 


prezydent@wsz.edu.pl

 

REKTOR
dr n. med. Marek Ludwik Grabowski

rektorat@wsz.edu.pl

DZIEKAN
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

dziekan@wsz.edu.pl 

KWESTOR
mgr inż. J. Wojtyra

j.wojtyra@wsz.edu.pl

REKTORAT

rektorat@wsz.edu.pl

KADRY

 

kadry@wsz.edu.pl

OŚRODEK ROZWOJU REGIONALNEGO

orr@wsz.edu.pl

INFORMATYCY

admin@wsz.edu.pl

Skype: dzialit.wsz

BIURO WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄ

iro@wsz.edu.pl

BIURO KARIER

biurokarier@wsz.edu.pl

BIBLIOTEKA

 

biblioteka@wsz.edu.pl

DZIEKANAT

dziekanat@wsz.edu.pl

DZIEKANAT

dziekanat1@wsz.edu.pl

Dodatkowe informacje

Człowiek - najlepsza inwestycja