Opis projektu

Głównym celem projektu pt.: „Multimedialny nauczyciel” jest podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych w  zakresie metod  i technik kształcenia na odległość oraz wykorzystywania multimedialnych narzędzi edukacyjnych w procesie dydaktycznym. Projekt jest skierowany do nauczycieli i nauczycielek  uczących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz zespołach szkół na terenach wiejskich.

Projekt pt.: „Multimedialny nauczyciel” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Zarządzania
w Częstochowie w okresie od  01.08.2013 r. do  30.04.2014 r.

 Udział w kursach jest całkowicie bezpłatny.

Projekt jest realizowany pod nadzorem Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Projekt pt.: „Multimedialny nauczyciel” obejmuje realizację dwóch kursów :

     I. Nauczanie na odległość preferencyjną metodą w dążeniu do perfekcyjnego  
           wykorzystania technik informatycznych przez nauczycieli. 
(120 godzin)

          

  II. Multimedialne narzędzia oraz technologie informatyczne wykorzystywane 

           w procesie edukacji uczniów. (120 godzin)

Projekt swoim zasięgiem obejmuje nauczycieli i nauczycielki  uczących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i zespołach szkół na terenach wiejskich  gmin :

Konopiska, Starcza, Poczesna, Olsztyn, Mstów, Rędziny, Kłomnice, Mykanów, Kruszyna, Janów, Przyrów, Dąbrowa Zielona, Lelów, Kłobuck, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka, Krzepice, Poraj, Żarki, Niegowa, Myszków, Koziegłowy.

 

Ukończenie kursu jest potwierdzone certyfikatem.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Człowiek - najlepsza inwestycja