• Sprawdź teraz!
    Sprawdź teraz!

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Zawód: Opiekun w Domu Pomocy Społecznej 341203
Kwalifikacje: Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
Nauka trwa 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.


Do zadań opiekuna w Domu Pomocy Społecznej należy pomoc w codziennie wykonywanych czynnościach z zakresu higieny osobistej, pielęgnacji oraz dbaniu o zdrowie osób chorych
i niesamodzielnych. Opiekun doradza i  pomaga, mobilizuje do aktywności oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań.

Ze względu na pogłębiające się starzenie się społeczeństwa w naszym kraju oraz w krajach Europy Zachodniej szybko wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby przygotowane profesjonalnie do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Opłata za jeden miesiąc nauki to jedyne : 20 złotych miesięcznie

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w domach małego dziecka, domach pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych, przy warsztatach terapii zajęciowej, hospicjach, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych, w szpitalach i szkołach.

Rozwijaj się !!! Zdobywaj wiedzę  !!! Bądź specjalistą wysokiej klasy !!!

Dla wszystkich słuchaczy proponujemy darmowe szkolenia !!!

Certyfikowane szkolenie do wyboru :

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Prawo pracy w praktyce

Techniki antystresowe

Ćwiczenia relaksacyjne

Dodatkowo wszyscy uprawnieni absolwenci mają możliwość podjęcia studiów na kierunku PIELĘGNIARSTWO z 50 % obniżką czesnego na pierwszym semestrze .

Additional information