Zarządzanie w ochronie zdrowia

 

Celem studiów jest doskonalenie umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej w obszarze zarządzania w ochronie zdrowia. Zaprezentowane zostaną prawno-ekonomiczne zasady funkcjonowania ochrony zdrowia oraz problematyka jej zarządzania z uwzględnieniem obowiązującego w tym zakresie aktualnego stanu prawnego. Przedstawione zostaną najnowsze trendy w zarządzaniu ludźmi, zasady zachowań organizacyjnych oraz nowoczesne metody i techniki zarządzania wykorzystywane w tych organizacjach. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób najefektywniej wykorzystać fundusze unijne, zarządzać finansami i kosztami jednostek opieki zdrowotnej oraz jak kształtuje się organizacja tego obszaru, z uwzględnieniem wszystkich jej funkcji.


Korzyści:

Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy i przystępny sposób przez praktyków, wysokiej klasy specjalistów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych.

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do pracowników publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, zarówno personelu medycznego, jak i menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie takimi organizacjami oraz osób, które w przyszłości chcą się taką działalnością zajmować.

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Zachowania organizacyjne 
Podstawy zarządzania 
Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów 
Zarządzanie finansami i zamówienia publiczne 
Pozyskiwanie funduszy z UE 
Zarządzanie w ochronie zdrowia 
Rynek usług medycznych 
Systemy zdrowotne w ochronie zdrowia 
System rozliczeń z NFZ 
Zarządzanie zasobami ludzkimi 
Technologie informatyczne w zarządzaniu 
Prawo pracy i regulacje prawne

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 40%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1430,00 1100 zł

 

Dodatkowe informacje