• Sprawdź teraz!
    Sprawdź teraz!

Opiekunka Środowiskowa

Chcesz zdobyć  zawód poszukiwany w całej Europie!!!

PRZYJDZ DO NAS !!!

Dla wszystkich słuchaczy certyfikowane szkolenia gratis!!!

Zawód: Opiekunka środowiskowa 341204
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych

Czas trwania nauki: 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Opiekun/Opiekunka udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.
Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych.
Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego oraz mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań.

Opłata za jeden miesiąc nauki to jedyne : 20 złotych miesięcznie

Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele idealne rozwiązanie dla osób pracujących.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w domach pomocy społecznej, domach opieki nad osobami starszymi, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach i stowarzyszeniach w całej Unii Europejskiej. Otworzyć własną działalność !!!

Dla wszystkich słuchaczy proponujemy darmowe szkolenia !!!

Certyfikowane szkolenie do wyboru :

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Prawo pracy w praktyce

Techniki antystresowe

Ćwiczenia relaksacyjne

Dodatkowo wszyscy uprawnieni absolwenci mają możliwość podjęcia studiów na kierunku PIELĘGNIARSTWO z 50 % obniżką czesnego na pierwszym semestrze.

Additional information