Program kursów


Kursy specjalistyczne:

1. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych

Teoria   35 godzin

Staże    35 godzin

Pobierz program kursu

2. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek

Teoria   74 godziny

Staże    90 godzin

 Pobierz program kursu

3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

Teoria   38 godzin

Staże    70 godzin

Pobierz program kursu

4. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

Teoria   75 godzin

Staże    25 godzin

Pobierz program kursu

5. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I

Teoria   45 godzin

Staże    20 godzin

Pobierz program kursu

6. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część II

Teoria   30 godzin

Staże    14 godzin

Pobierz program kursu


Kursy kwalifikacyjne:

1. W dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

Teoria   180 godzin

Staże    125 godzin

Pobierz program kursu

2. W dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek

Teoria   135 godzin

Staże    105 godzin

Pobierz program kursu

3. W dziedzinie Pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek

Teoria   130 godzin

Staże    180 godzin

Pobierz program kursu

Dodatkowe informacje