Program kursów

Zajęcia przeprowadzone zostaną w laboratoriach komputerowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych min.: platformy e-learningowej, tablic multimedialnych, e- portali oraz interaktywnych materiałów edukacyjnych.


Nauczanie na odległość preferencyjną metodą w dążeniu do perfekcyjnego wykorzystania technik informatycznych przez nauczycieli

1. Zaawansowane metody wyszukiwania informacji w sieci lokalnej i globalnej.

2. Instalacja i administracja systemu CLMS MOODLE.

3. Zarządzanie zasobami i modułami systemu CLMS MOODLE.

4. Organizacja i modyfikacja kursów zdalnych.

5. Tworzenie zasobów interaktywnych z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych.

6. Tworzenie składowych systemów MOODLE.

7. Zastosowanie i wykorzystanie interaktywnych narzędzi nauczyciela.

8. Organizacyjne aspekty nauczania na odległość.

9. Równość szans w e-szkołach.

10.  Sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w wirtualnej grupie nauczania na odległość.

 

Multimedialne narzędzia oraz technologie informatyczne wykorzystywane
w procesie edukacji uczniów

1. Sposoby tworzenia interaktywnych multimedialnych materiałów edukacyjnych.

2. Możliwości wykorzystania środków i narzędzi technologii informatycznej w pracy nauczyciela.

3. Metodyka nauczania interaktywnego.

4. Tworzenie i edycja multimedialnych treści.

5. Analiza i prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym.

6. Tworzenie i zarządzanie sieciowymi bazami danych.

7. Zarządzanie systemami zarządzania treścią CMS.

8. Tworzenie portali edukacyjnych.

9. Równość szans w e-szkołach.

Dodatkowe informacje

Człowiek - najlepsza inwestycja