Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Słuchacze uzyskają kompetencje w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań pojawiających się w wyniku dynamicznego rozwoju ICT oraz w zakresie zarządzania i audytowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji. Słuchacze nabędą  umiejętności w zakresie technicznych i prawnych zabezpieczeń danych przetwarzanych w sieciach, poznają zagrożenia bezpieczeństwa komputerów, serwerów i ich zasobów oraz zasady polityki bezpieczeństwa informatycznego.

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć zatrudnienie) w administracji publicznej lub przedsiębiorstwach w charakterze osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa informacyjnego. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowisk związanych z ochroną danych w systemach informatycznych.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Podstawy prawne ochrony danych
  • Zasady przetwarzania i ochrony danych
  •  Bezpieczeństwo informatyczne
  • Sieci teleinformatyczne
  • Zabezpieczenia w dokumentach elektronicznych
  • Bezpieczeństwo przemysłowe i informacje niejawne
  • Dostęp do informacji publicznej 
  • Bezpieczeństwo w  e-usługach
  • Techniczne zabezpieczenia sprzętu komputerowego
  •  Zabezpieczanie dowodów elektronicznych 

  

Opłata za semestr wynosi: 1800,00 zł 

Dodatkowe informacje