Informatyka śledcza

Informatyka śledcza

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki śledczej. Program studiów obejmuje przedmioty dotyczące poszczególnych aspektów informatyki śledczej, tj. prawa, odzyskiwania danych, audytu IT oraz cyberprzestępczości. Absolwenci studiów będą przygotowani do przeprowadzania
i raportowania analiz śledczych różnych nośników informacji.

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć zatrudnienie) w działach bezpieczeństwa firm i instytucji, osób pracujących
w organach śledczych i wymiarze sprawiedliwości oraz ekspertów IT, którzy chcą specjalizować się w dziedzinie informatyki śledczej.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Podstawy prawne w informatyce śledczej
  • Analiza śledcza
  • Analiza danych
  • Cyberprzestępczość
  • Pozyskiwanie danych
  • Zabezpieczanie dowodów
  • Odzyskiwanie danych

  

Opłata za semestr wynosi: 1700,00 zł 

Dodatkowe informacje