Rekrutacja

INFORMACJA W SPRAWIE EGZAMINU NA KURSY

Uprzejmie informujemy, że egzamin kwalifikacyjny na kursy specjalistyczne w ramach projektu, zaplanowany na 14 września br., nie odbędzie się.

Na kursy specjalistyczne:

1) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego;

2) Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi;

3) Wywiad i badanie fizykalne;

4) Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I;

5) Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II;

zostaną przyjęte wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne. 16 września na stronie internetowej Projektu podane zostaną terminy pierwszych zajęć dla kursów wymienionych w pkt. 1) – 3). Decyzja dotycząca przyjęć na kursy kwalifikacyjne: Pielęgniarstwo geriatryczne, Pielęgniarstwo psychiatryczne i Pielęgniarstwo onkologiczne zostanie podana w terminie późniejszym – na razie nie jest planowany egzamin kwalifikacyjny na te kursy.

 

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI NA PIERWSZĄ EDYCJĘ KURSÓW

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na I edycję kursów kwalifikacyjnych 
i specjalistycznych w ramach projektu „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne 
i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”
. Pierwsze zajęcia na kursach specjalistycznych planowane są 30 września, 1 i 2 października 2016 r. (Ordynowanie leków 
i wypisywanie recept cz. I i II od listopada 2016).
  Informujemy jednocześnie, że w Częstochowie zostaną uruchomione następujące kursy:

1)  Wywiad i badanie fizykalne;

2)  Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I;

3)  Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II;

4)  Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego;

5)  Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi;

W związku z brakiem chętnych na kurs „Opieka pielęgniarska nad chorymi w leczeniu systemowym nowotworów” – kurs ten nie będzie uruchomiony w I edycji – osoby zainteresowane tym kursem prosimy o zapisywanie się na drugą edycję – w roku 2017.

Informujemy również, że na kurs Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I oraz na kurs Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego jest więcej chętnych niż miejsc. Istnieje jednak szansa, że przyjmiemy wszystkie chętne osoby - czekamy aktualnie na decyzję Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie. W związku z powyższym planowany na 5 września egzamin kwalifikacyjny na razie nie odbędzie się. O decyzji Ministerstwa Zdrowia niezwłocznie powiadomimy Państwa na stronie internetowej Projektu. W przypadku negatywnej decyzji Ministerstwa – egzamin odbędzie się 14 września 2016 r. o godz. 16.00 w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie przy ul. 1 Maja 40.

Kursy specjalistyczne w innych województwach (małopolskie – Oświęcim, podkarpackie – Jarosław, opolskie – Opole, kujawsko-pomorskie – Bydgoszcz) odbędą się zgodnie z harmonogramem, przy czym są jeszcze wolne miejsca na te kursy, w związku z czym zachęcamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych – rekrutacja będzie prowadzona w systemie ciągłym.

Od stycznia 2017 r. rozpocznie się również realizacja kursów kwalifikacyjnych: Pielęgniarstwo onkologiczne i Pielęgniarstwo psychiatryczne.

Informujemy jednocześnie, że osoby zainteresowane udziałem w kursach w ramach II edycji mogą już składać dokumenty w Punkcie rekrutacyjnym Uczelni – rekrutacja ta będzie prowadzona w systemie ciągłym.


 

 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne w ramach projektu „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych” zostaje przedłużona do dnia 31 sierpnia 2016 r. Zmianie ulega również termin ewentualnego egzaminu kwalifikacyjnego – w przypadku gdy liczba chętnych będzie większa niż liczba miejsc odbędzie się on 5 września 2016 r.

Zapisy na kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne w ramach Projektu będą realizowane w następujących terminach:

I edycja kursów: od 4 lipca 2016 r. – 12.08.2016 r.

II edycja kursów: od 3 lipca 2017 r. – 10.08.2017 r.

Wymagane dokumenty można składać osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym w Częstochowie.

Punkt Rekrutacyjny:

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
ul. 1 Maja 40, Dziekanat – pokój nr 1.9  (parter)
42-200 Częstochowa
tel. 34 368 06 08, 368 30 53

czynny w godzinach:

 od poniedziałku do czwartku: 7.00 – 15.00
 piątek 10.00 – 17.00
 sobota 8.00 – 14.00

 

 

 

 

W puncie Rekrutacyjnym w Częstochowie można składać dokumenty na kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne realizowane we wszystkich województwach, tj. śląskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim.
Komplet wymaganych dokumentów (na kursy we wszystkich województwach) można również przesłać pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
ul. 1 Maja 40
42-200 Częstochowa

Wykaz wymaganych dokumentów i zasady rekrutacji na kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne w ramach projektu „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych” zawarte są w Regulaminie rekrutacji (pobierz). Wniosek i wzór zaświadczenia o zatrudnieniu można pobrać w zakładce Formularze do pobrania (Wniosek o dopuszczeniu do kursu kwalifikacyjnego/specjalistycznego proszę drukować dwustronnie).

Dodatkowe informacje