Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

 

Nasza Uczelnia daje Ci możliwość zdobycia przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkolnictwie, w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w:

 •   szkołach podstawowych,
 •   gimnazjach,
 •   liceach ogólnokształcących,
 •   liceach profilowanych,
 •   technikach,
 •   szkołach średnich ogólnokształcących,
 •   szkołach średnich zawodowych,
 •   szkołach zasadniczych,
 •   szkołach policealnych,
 •   szkołach pomaturalnych,

posiada osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz ma przygotowanie pedagogiczne.


Przygotowanie pedagogiczne - to nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej w wymiarze nie mniejszym niż 330 godzin oraz pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

Warunki przyjęcia:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych
 • 2 fotografie (37x52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle)
 • dowód osobisty do wglądu

 PROGRAM

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
Wprowadzenie do pedagogiki  
Wstęp do psychologii  
Platforma edukacyjna – nauczanie na odległość .
Wybrane zagadnienia z pomocy psychopedagogicznej  
Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 
Pedagogika społeczna z elementami pedagogiki leczniczej  
Praktyka
Techniki multimedialne wykorzystywane w procesie nauczania 
Emisja głosu 
Dydaktyka ogólna  
Metody grupowe z elementami socjoterapii
Dydaktyka nauczania 
praktyka 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 40%

 

ORAZ  w piątek (w godzinach popołudniowych) + weekend.

 

 

 Opłata za semestr wynosi: 1150,00 zł  850 zł

 

 

 

 

Dodatkowe informacje