Menadżer HR

Proces kształcenia pozwoli słuchaczom na dokonanie wieloaspektowego wglądu w istotę efektywnych procesów zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji. Zajęcia staną się dla słuchaczy płaszczyzną wielu różnorodnych doświadczeń, pozwalających na zbudowanie profesjonalnego warsztatu HR management. Kluczowym celem studiów jest również kształtowanie świadomości pełnionych ról zawodowych oraz optymalnych ścieżek rozwoju zawodowego profesjonalnego menedżera HR.


Korzyści

Podczas studiów uczestnicy rozwiną strategiczne kompetencje zarządzania zasobami ludzkimi pod okiem doświadczonych ekspertów w tej dziedzinie. Pozyskają szerokie spektrum wiedzy oraz umiejętności stanowiących profesjonalny warsztat pracy menedżera HR. Możliwość systematycznego implementowania nowo nabytych w trakcie studiów dobrych praktyk pozwoli słuchaczom na świadome uczestnictwo w programie studiów, dedykowanych budowaniu nowoczesnych kadr HR.

Uczestnicy

Do uczestnictwa w studiach zapraszamy: członków zarządów, właścicieli firm, specjalistów działów personalnych z doświadczeniem zawodowym, poszukujących nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie HR management.

 Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 176 liczba zjazdów 10

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: 

Wyzwania przyszłości w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Najnowsze trendy w HR w Polsce i na świecie 5

Transformacja funkcji personalnej – kluczowe wyzwania w obszarze HR 5
Dział personalny partnerem biznesowym w organizacji 10

Wyzwania przyszłości w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Profesjonalizacja procesów zarządzania zasobami ludzkimi 
Audyt funkcji personalne 
Planowanie strategiczne w HR 
Reengineering funkcji personalnej
Optymalizacja procesów HR 
Efektywne zarządzanie projektami HR 
Zrównoważona karta wyników (balanced scorecard) w zarządzaniu procesami HR 
Kompetencje diagnostyczno-badawcze w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim 

Inicjatywy strategiczne w obszarze HR
Strategiczne zarządzanie poziomem zasobów ludzkich organizacji 
Zarządzanie polityką rozwojową kapitału ludzkiego na rzecz organizacji 
Nowoczesne narzędzia motywowania pracowników 
Zarządzanie polityką szkoleń efektywnych biznesowo
Employer branding – budowanie wizerunku pracodawcy

Kluczowe kompetencje profesjonalnego menedżera HR
Przywództwo w efektywnych biznesowo procesach HR 
Strategiczne zarządzanie zmianą przez menedżera HR 
Mistrzostwo osobiste menedżera HR 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 40%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1630,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje