Zarządzanie nieruchomościami

Studia przekazują słuchaczom specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania licencji zarządcy nieruchomości. Absolwenci Podyplomowych Studiów Zarządzania Nieruchomościami mogą kontynuować naukę na Podyplomowych Studiach Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami, zaliczając tylko moduły specjalizacyjne – nauka w takim trybie trwa 5 miesięcy.

 


Korzyści

Absolwenci studiów będą przygotowani do samodzielnego zarządzania majątkiem (kapitałem) właściciela ulokowanym w nieruchomości.

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób zajmujących się już nieruchomościami i pragnących poszerzyć swoją wiedzę lub uprawnienia o licencję zarządcy.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program obejmuje 10 miesiący nauki , w tym liczba godzin to 288, które realizowane są w trakcie 13 zjazdów. Poniżej przedstawiono listę przedmiotów wraz z liczbą godzin.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Podstawy wiedzy z zakresu prawa

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego 
 • Podstawy prawa zobowiązań 
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego 
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 
 • Źródła informacji o nieruchomościach 
 • Gospodarka przestrzenna 
 • Gospodarka nieruchomościami 
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze 
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna 
 • Ochrona danych osobowych 
 • Zamówienia publiczne 

Podstawy wiedzy ekonomicznej

 • Podstawy ekonomii 
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 
 • Elementy finansów i bankowości 
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Elementy analizy finansowo-ekonomicznej 
 • Elementy rachunkowości 
 • Elementy planowania i kalkulacji kosztów 

Podstawy wiedzy technicznej

 • Podstawy budownictwa 
 • Przegląd technologii w budownictwie 
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości 
 • Przeglądy techniczne i remonty
 • Podstawy kosztorysowania 

Zarządca nieruchomości

 • Status prawny zarządcy nieruchomości 
 • Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości 
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości 

Zarządzanie nieruchomościami

 • Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami 
 • Umowa o zarządzanie nieruchomością 
 • Plan zarządzania nieruchomością 
 • Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
 • Podatki i opłaty związane z nieruchomościami 
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 

Umiejętności interdyscyplinarne

 • Rzeczoznawstwo majątkowe — wybrane zagadnienia 
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami — wybrane zagadnienia 
 • Doradztwo na rynku nieruchomości 
 • Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji 
 • Seminarium podyplomowe i egzamin 

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 40%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1630,00 zł


   

 

 

Dodatkowe informacje