Szkolenia okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla osób wykonujących zadania służby BHP w zakładach pracy.

Szkolenia okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla osób wykonujących zadania służby BHP w zakładach pracy.

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących zadania służby  BHP w zakładach pracy w tym specjalistów z poza zakładów.

Ukończenie szkolenia nadaje uprawnienia wykonywania zadania służby BHP na okres 5 lat.

 

Program szkolenia zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI
I PRACY
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy
 (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

Szkolenie okresowe  obejmuje  32 godziny, w tym 5 godzin wykładów, 10 godzin ćwiczeń
oraz 17 godziny  realizowane w ramach pracy własnej (samokształcenie) oraz zajęć on-line.

Szkolenie będzie realizowane w budynku Uczelni przy ul. 1-go Maja 40  oraz
za pośrednictwem platformy internetowej MOODLE.

Szkolenie poprowadzą wykwalifikowani specjaliści z dziedziny prawa pracy
oraz ochrony pracy.

CENA ZA KURS

480,00 ZŁ.

 Szkolenie potwierdzone certyfikatem

[Szkolenie rozpocznie się 9 sierpnia o godz. 15.00 w Wyższej Szkole Zarządzania
w Czestochowie ul. 1 - go Maja 40

Informacje i zapisy:

DZIEKANAT
Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie
 ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa
telefony kontaktowe:
(34) 368 - 30 - 53
(34) 368 - 06 - 08

 

Dodatkowe informacje