Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 480 zł

Adresaci szkolenia: Wszyscy pracownicy przetwarzający dane osobowe. W szczególności pracownicy przetwarzający dużą liczbę danych, pracownicy przetwarzający dane wrażliwe oraz osoby zajmujące się obsługą klienta.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także aktualnymi interpretacjami, wymaganiami i zaleceniami stawianymi przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Program szkolenia: 8 godzin

 • Przepisy prawa w zakresie ODO

 • Omówienie najnowszych nowelizacji w zakresie danych osobowych

 • Inne definicje w zakresie ODO i ich praktyczne zastosowanie

 • Europejskie regulacje prawne w zakresie ODO

 • Zakres podmiotów objętych wymogami prawnymi w zakresie ODO

 • Zakres danych objętych wymogami prawnymi w zakresie ODO

 • Kto w firmie jest za co odpowiedzialny ADO/ABI

 • Zakres praw i obowiązków ADO/ABI

 • Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w naszej firmie

 • Instrukcja zarządzania danymi elektronicznymi w firmie

 • Instrukcja zarządzania danymi papierowymi w firmie

 • Sankcje przewidziane Ustawą i inne konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem ODO

 • Omówienie Instrukcji Bezpieczeństwa Informacji

 • Kto, co i komu może udostępniać (praktyczne aspekty ODO)

 • Praktyczne ćwiczenia

Dodatkowe informacje