Terminy egzaminów końcowych

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I”/* *Oświęcim* – 9 marca 2017 r. o godz. 16.00; miejsce egzaminu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim

„Wywiad i badanie fizykalne”/* *Oświęcim* – 28 marca 2017 r. o godz. 16.00; miejsce egzaminu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim 


Terminy egzaminów końcowych na poszczególnych kursach specjalistycznych:

Miejsce egzaminów końcowych: Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, ul. 1 Maja 40

„Wywiad i badanie fizykalne” – 8 grudnia 2016 r. o godz. 16

„Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi”
 20 grudnia 2016 r. o godz. 16.00

„Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” – 29 grudnia 2016 r. o godz. 16.00

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II” – 20 grudnia 2016 r. o godz. 15.00

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I” – 22 luty 2017 r. o godz. 16.00

Dodatkowe informacje