Terminy egzaminów końcowych

TERMINY EGZAMINÓW KOŃCOWYCH NA KURSACH SPECJALISTYCZNYCH


1) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego – Częstochowa

28.12.2017 r. (czwartek) godz. 15.30

Miejsce egzaminu: Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, ul. 1 Maja 40, sala. 2.8

2) Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi – Częstochowa

15.12.2017 r. (piątek) godz. 15.00

Miejsce egzaminu: Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, ul. 1 Maja 40, sala. 2.8

3) Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I – Jarosław

12.01.2018 r. (piątek)  godz. 15.30

Miejsce egzaminu: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu,
ul. Czarnieckiego 16, sala. W14 (budynek IOZ)

4) Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II – Jarosław

12.01.2018 r. (piątek)  godz. 17.00

Miejsce egzaminu: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu,
ul. Czarnieckiego 16, sala. W14 (budynek IOZ)

5). Wywiad i badanie fizykalne - Jarosław

24.02.2018r. (sobota) godz. 11.00

Miejsce egzaminu: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w
Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, sala W12B (budynek IOZ)

6). Ordynowanie leków i wypisywanie recept Część II - Częstochowa

25.01.2018r. (czwartek) godz. 15.00

Miejsce egzaminu: Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, ul. 1 Maja 
40, sala. 2.8

7) Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II – Opole

26.01.2018 r. (piątek)  godz. 15.00

Miejsce egzaminu: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, ul. Budowlanych 44a

8) Ordynowanie leków i wypisywanie recept Część I - Częstochowa

06.03.2018 r. (wtorek) godz. 16.30

Miejsce egzaminu: Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, ul. 1 Maja 40, sala 2.8

9) Ordynowanie leków i wypisywanie recept Część I - Opole

13.04.2018 r. (piątek)  godz. 15.30

Miejsce egzaminu: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, ul. Budowlanych 44 a

10) Ordynowanie leków i wypisywanie recept Część I - Radom

11.05.2018 r. (piątek) godz. 14.00

Miejsce egzaminu: Radomski Szpital Specjalistyczny, ul. Lekarska 4, 26-600 Radom (sala wykładowa)

11). Ordynowanie leków i wypisywanie recept Część II - Radom

11.05.2018 r. (piątek) godz. 16.00

Miejsce egzaminu: Radomski Szpital Specjalistyczny, ul. Lekarska 4, 26-600 Radom (sala wykładowa)

  

TERMINY EGZAMINÓW KOŃCOWYCH NA KURSACH KWALIFIKACYJNYCH

1) Pielęgniarstwo psychiatryczne – Częstochowa

27.04.2018 r. (piątek) godz. 15.30

Miejsce egzaminu: Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, ul. 1 Maja 40, sala. 2.8

2) Pielęgniarstwo geriatryczne – Częstochowa

26.04.2018 r. (czwartek) godz. 16.00

Miejsce egzaminu: Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, ul. 1 Maja 40, sala. 2.8

3) Pielęgniarstwo onkologiczne – Częstochowa

10.05.2018 r. (czwartek) godz. 16.00

Miejsce egzaminu: Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, ul. 1 Maja 40, sala. 2.8

 

Dodatkowe informacje