Archiwum 2016/2017

Ordynowanie leków i wypisywanie recept Część I Opole - 29.06.2017r. o godz. 15.30,

miejsce egzaminu: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu,
ul. Budowlanych 44a, 45-123 Opole.

 


Ordynowanie leków i wypisywanie recept Część II Oświęcim - 13.06.2017r. o godz. 15.30,

miejsce egzaminu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda
Pileckiego w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim.

 


Terminy egzaminów końcowych na poszczególnych kursach kwalifikacyjnych.

Miejsce egzaminów końcowych: Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, ul. 1 Maja 40.

"Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek" /- 27 czerwca 2017 r., o godz. 16.00,

"Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek" - 30 czerwca 2017 r. o godz. 16.00,

"Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek"- 04 lipca 2017 r. o godz. 16.00.

 


„Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I”/* *Oświęcim* – 9 marca 2017 r. o godz. 16.00; miejsce egzaminu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim

„Wywiad i badanie fizykalne”/* *Oświęcim* – 28 marca 2017 r. o godz. 16.00; miejsce egzaminu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim 


Terminy egzaminów końcowych na poszczególnych kursach specjalistycznych:

Miejsce egzaminów końcowych: Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, ul. 1 Maja 40

„Wywiad i badanie fizykalne” – 8 grudnia 2016 r. o godz. 16

„Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi”
 20 grudnia 2016 r. o godz. 16.00

„Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” – 29 grudnia 2016 r. o godz. 16.00

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II” – 20 grudnia 2016 r. o godz. 15.00

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I” – 22 luty 2017 r. o godz. 16.00

Dodatkowe informacje